Lập kế hoạch, tổ chức đợt cao điểm xử lý vi phạm pháp luật về đê điều (17:18 22/08/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 2686/SNN-ĐĐ, ban hành ngày 19/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã quan tâm phối hợp với các sở, ngành có liên quan, tập trung triển khai: Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn ven đê phối hợp chặt chẽ với Hạt Quản lý đê lập kế hoạch và tổ chức đợt cao điểm xử lý vi phạm pháp luật về đê điều; kiên quyết xử lý dứt điểm, đúng quy định của pháp luật các vụ việc vi phạm pháp luật về đê điều còn tồn đọng trên địa bàn.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã, thị trấn thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật, phối hợp chặt chẽ với các Hạt Quản lý đê, tiến hành kiểm tra thường xuyên, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, dứt điểm những trường hợp tái vi phạm, vi phạm mới. Tăng cường công tác quản lý đối với khu vực bãi bồi ven sông; kiểm tra, rà soát và có phương án quản lý, sử dụng các khu vực bãi ven sông theo quy định; kiên quyết thu hồi hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền thu hồi đối với diện tích đất bãi sông sử dụng sai mục đích, vi phạm pháp luật.

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng những quy dịnh của pháp luật về đê điều đến mọi người dân hiểu và chấp hành; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục thỏa thuận, cấp phép trước khi xây dựng công trình liên quan đến đê điều…

Trước đó, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 7434/VP-KT, yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố. Trong đó chỉ rõ, Sở NN&PTNT phối hợp các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm pháp luật về đê điều còn tồn tại; kiên quyết ngăn chặn không để phát sinh vi phạm mới.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật