Hướng dẫn phát hành, quản lý, sử dụng thẻ miễn phí sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn (20:45 22/08/2019)


HNP - Liên Sở Giao thông Vận tải - Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành Hướng dẫn số 7028/HDLS:GTVT-LĐTBXH về phát hành, quản lý, sử dụng thẻ miễn phí sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể, về phạm vi áp dụng: Thẻ miễn phí được sử dụng trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn (VTHKCC) có trợ giá được thành phố Hà Nội quản lý.

Thẻ miễn phí được cấp cho: Người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo có nhu cầu và khả năng tham gia giao thông bằng phương tiện VTHKCC. (Riêng đối với trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí sử dụng phương tiện VTHKCC không cần cấp thẻ miễn phí).

Người có công với cách mạng được cấp thẻ miễn phí gồm:
Người hoạt động cách mạng trước năm 1945 (Lão thành cách mạng).
Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945 (Tiền khởi nghĩa).
Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến.
Thương binh, bệnh binh và người được hưởng chính sách như thương binh.
Người có công giúp đỡ cách mạng.
Người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

Người khuyết tật; Người cao tuổi: theo Luật Người cao tuổi năm 2009 là công dân từ đủ 60 tuối trở lên; Nhân khẩu thuộc hộ nghèo; Trẻ em dưới 6 tuổi: được miễn phí sử dụng phương tiện VTHKCC không cần cấp thẻ miễn phí.

Thời hạn cấp thẻ:
Đối với người có công, người khuyết tật, người cao tuổi: thẻ có giá trị sử dụng 5 năm kể từ ngày cấp thẻ.
Đối với nhân khẩu thuộc hộ nghèo: thẻ có giá trị sử dụng trong năm (thẻ có giá trị đến hết 31/12).

Đối với cấp mới, cấp lại thẻ mất, hỏng, gia hạn thẻ hết hạn sử dụng:
Người thuộc đối tượng được cấp thẻ trực tiếp nộp hồ sơ tại các điểm bán vé trên địa bàn thành phố.
Các điếm bán vé tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến Trung tâm Quản lý và Điều hành GTĐT.

Trung tâm Quản lý và Điều hành GTĐT căn cứ vào hồ sơ tổ chức sản xuất thẻ và bàn giao thẻ miễn phí cho các điểm bán vé trên địa bàn thành phố.
Các điểm bán vé trên địa bàn thành phố thực hiện trả thẻ cho các đối tượng được cấp thẻ.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật