Hà Nội: Thực hiện đồng bộ giải pháp quản lý phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp (20:44 22/08/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 2694/SNN-KHTC, ban hành ngày 20/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu đơn vị trực thuộc quản lý phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Công văn nêu rõ, qua kết quả thống kê phát thải khí nhà kính trên địa bàn thành phố và tính toán dự báo phát thải khí nhà kính năm 2030 cho thấy: Trong lĩnh vực nông nghiệp, nguồn phát thải lớn nhất là CH4 từ canh tác lúa, nguồn phát thải lớn thứ hai là N2O từ đất nông nghiệp. Vì vậy, cần áp dụng các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lĩnh vực nông nghiệp trong giai đoạn 2015-2030: Áp dụng nông lộ phơi, tưới khô ướt xen kẽ và tái sử dụng phế phụ phẩm lúa làm phân ủ compost.

Trên cơ sở đó, để giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố, Sở NN&PTNT yêu cầu đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lĩnh vực nông nghiệp trong giai đoạn 2015-2030 theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời nghiên cứu, cải tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, ứng dụng công nghệ cao trong quá trình sản xuất đi đôi với việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong nông nghiệp.

Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ và người dân nâng cao nhận thức về tác hại của sự phát thải khí nhà kính, biến đổi khí hậu, các biện pháp cần thực hiện trong quá trình sản xuất nông nghiệp để giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường nông nghiệp.

Trước đó, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 3275/UBND-ĐT, yêu cầu các sở, ngành quản lý phát thải khí nhà kính trên địa bàn thành phố. Theo đó, các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ kết quả thông kê, đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện các biện pháp cụ thể để giảm phát thải nhà kính theo lĩnh vực quản lý nhà nước được giao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ nâng nhận thức, hiểu và nhận thức rõ tác hại của phát thải khí nhà kính, biến đổi khí hậu để có ý thức và hành động trong sinh hoạt, sản xuất, tiêu dùng và sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, tính toán, cập nhật, chia sẻ thông tin về nguồn phát thải khí nhà kính, tác hại và ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu cùa phát thải khí nhà kính với độ chính xác cao; tham mưu đề xuất UBND thành phố chỉ đạo trong quá trình xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của thành phố...


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật