Khẩn trương rà soát nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2019 (17:16 22/08/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 4541/KH&ĐT-KTĐN, ban hành ngày 20/8, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã rà soát dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo về việc Bộ Tài chính đề nghị đánh giá tình hình thực hiện dự toán năm 2019 và xây dựng ngân sách nhà nước năm 2020 đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài. Về việc này, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã rà soát việc phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại cho chương trình, dự án theo dự toán ngân sách năm 2019 được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời, kiểm tra lại việc nhập vào hệ thống Tabmis.

Bên cạnh đó, đánh giá tình hình giải ngân, ghi thu, ghi chi vốn viện trợ 6 tháng đầu năm 2019, khả năng giải ngân, rút vốn 6 tháng cuối năm 2019. Trường hợp phát sinh các khoản viện trợ không hoàn lại trong năm 2019 nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc dự toán đã được giao không đủ để giải ngân, ghi thu, ghi chi, đề nghị cơ quan có báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để UBND thành phố báo cáo Bộ Tài chính tổng họp báo cáo cấp có thẩm quyền. Xây dựng dự toán chi viện trợ không hoàn lại năm 2020 theo chế độ quy định; đảm bảo các khoản chi viện trợ phải có trong dự toán được cấp thẩm quyền giao.

Trong công văn này, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Sở Tài chính có ý kiến về nội dung tại văn bản số 8755/BTC-NSNN, ngày 31/7/2019, của Bộ Tài chính và căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động hướng dẫn các đơn vị thực hiện các quy định liên quan đến thực hiện dự toán 2019 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật