Tọa đàm “Nâng cao chất lượng chi đoàn” (21:56 20/08/2019)


HNP - Chiều 20/8, 129 Bí thư chi đoàn tiêu biểu làm theo lời Bác đã tham gia Tọa đàm “Nâng cao chất lượng chi đoàn” được tổ chức tại Trường Lê Duẩn. Đây là dịp để các Bí thư chi đoàn tiêu biểu tại đồng bằng sông Hồng, các đơn vị quân đội đánh giá thực trạng, đề xuất những giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng chi đoàn.


Phát biểu tại buổi tọa đàm, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt cho rằng, trước yêu cầu của quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, công tác chi đoàn và sinh hoạt chi đoàn đang bị ảnh hưởng và tác động nhất định. Đặc biệt, ở khu vực địa bàn dân cư, sự di biến động đoàn viên trong khu vực nông thôn, đô thị ở nhiều nơi vẫn đang diễn ra phổ biến, tình trạng biến động cán bộ trong ban chấp hành chi đoàn ở khu vực này vẫn diễn ra thường xuyên ở các địa phương, điều kiện sinh hoạt, hoạt động của chi đoàn khu vực này còn nhiều điểm khó khăn, hạn chế. 
 
Những vấn đề đặt ra hiện nay đối với công tác sinh hoạt chi đoàn, cụ thể như sau: Khái niệm về sinh hoạt chi đoàn còn nhiều cách hiểu khác nhau; Việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ ở nhiều nơi chưa đảm bảo quy định; Nội dung sinh hoạt còn đơn điệu, có đơn vị thực hiện một buổi sinh hoạt chỉ đơn thuần nội dung quán triệt kế hoạch công tác của đoàn cấp trên và cấp ủy; Vai trò của Bí thư chi đoàn và ban chấp hành chi đoàn chưa được phát huy hiệu quả trong việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi đoàn; Sự phối hợp giữa chi đoàn với các tổ chức đoàn thể khác ở địa bàn dân cư để nâng cao chất lượng hoạt động và sinh hoạt chi đoàn chưa được quan tâm thực hiện đồng bộ; Tính tiền phong, gương mẫu của một bộ phận đoàn viên chưa cao, chưa thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của người đoàn viên trong việc tham gia sinh hoạt chi đoàn và xây dựng chi đoàn mạnh,... 
 
Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt phát biểu tại buổi tọa đàm
 
Theo Bí thư Thành đoàn Hà Nội, đó là những yếu tố tác động trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện sinh hoạt chi đoàn ở cơ sở hiện nay. Những yếu tố đó, vừa là hạn chế, vừa là nguyên nhân làm cho chất lượng chi đoàn và sinh hoạt chi đoàn ở cơ sở còn hạn chế. Tọa đàm nhằm mục đích trao đổi thông tin lí luận và kinh nghiệm thực tiễn những vấn đề về công tác chi đoàn và sinh hoạt chi đoàn. Do đó, các tham luận, cũng như các ý kiến phát biểu tại tọa đàm này có thể xuất phát từ nhiều góc độ, quan điểm khác nhau nhằm tìm ra giải pháp về công tác chi đoàn và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, cũng như bổ sung những cơ sở lý luậ