Phấn đấu 100% doanh nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị người lao động hàng năm (10:51 21/08/2019)


HNP - Theo Chương trình số 06/CTr-LĐLĐ, ngày 13/8/2019, về Nâng cao năng lực đối thoại và thương lượng tập thể giai đoạn 2019-2023, Liên đoàn Lao động thành phố phấn đấu đạt mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất và lượng trong đối thoại, thương lượng tập thể tại doanh nghiệp; chú trọng thương lượng thang, bảng lương.

Theo đó, phấn đấu hàng năm có 100% doanh nghiệp nhà nước và 65% trở lên doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đã thành lập CĐCS tổ chức Hội nghị người lao động và các hình thức dân chủ khác theo quy định Nghị định 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Có từ 90% trở lên doanh nghiệp nhà nước và 70% trở lên doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài khu vực nhà nước đã thành lập CĐCS tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. 100% LĐLĐ quận, huyện, thị xã chủ động đề xuất với cấp ủy, phối hợp chính quyền đồng cấp tổ chức được Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo chính quyền địa phương với CNVCLĐ, tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp. Hàng năm, LĐLĐ Thành phố chủ động phối hợp với UBND Thành phố tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Thành phố với CNVCLĐ và cán bộ công đoàn.

Về thương lượng tập thể, có từ 75% trở lên doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đã thành lập CĐCS thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể; trong đó ít nhất 45% thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) được phân loại chất lượng đạt loại B trở lên. 100% CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức thương lượng tập thể định kỳ hàng năm, theo quy định (Điều 67 Bộ luật Lao động và Điều 16 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ). Thương lượng, ký kết được ít nhất 03 bản TƯLĐTT nhóm doanh nghiệp, TƯLĐTT ngành địa phương. 100% cán bộ chuyên trách công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được giao phụ trách công tác đối thoại, TƯLĐTT được tập huấn kỹ năng chấm điểm, đánh giá, phân loại TƯLĐTT và kỹ năng đối thoại, thương lượng tập thể.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t