Thực hiện nghiêm phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm (12:55 20/08/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 2663/SNN-QLCL, ban hành ngày 15/8, Sở NN&PTNT đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo hướng dẫn triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND, ngày 5/7/2019, của UBND TP Hà Nội về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý về ATTP trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, các quận, huyện, thị xã: Thống kê và quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp có GCN đăng ký kinh doanh do UBND cấp huyện cấp, bao gồm cả các cơ sở trong chợ, chợ đầu mối, chợ đấu giá nông sản và các cơ sở độc lập trong siêu thị không thuộc quản lý của siêu thị. Thẩm định, xếp loại, cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP, xác nhận kiến thức về ATTP cho các cơ sở, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản do cấp huyện quản lý.

Cùng với đó, tổ chức ký cam kết, kiểm tra việc chấp hành các nội dung ký cam kết đối với cơ sở không thuộc diện cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP có GCN đăng ký kinh doanh do UBND các quận, huyện, thị xã cấp. Tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản chế biến bao gói sẵn của cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm do UBND quận, huyện, thị xã cấp GCN đăng ký kinh doanh theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP. Tiến hành thanh tra chuyên ngành về ATTP theo chỉ đạo của UBND thành phố về việc triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP trên địa bàn thành phố theo đúng đối tượng quản lý được phân công, phân cấp.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, UBND xã, phường, thị trấn thống kê và quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp không có đăng ký kinh doanh, bao gồm cả các cơ sở trong chợ, chợ đầu mối, chợ đấu giá nông sản, trung tâm thương mại và các cơ sở độc lập trong siêu thị không thuộc quản lý của siêu thị. Tăng cường phổ biến, hướng dẫn về thực hành sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, tiêu chí, điều kiện, quy định, quy chuẩn đảm bảo ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản không thuộc diện cấp GCN đủ điều kiện ATTP trên địa bàn. Tổ chức ký cam kết, kiểm tra việc chấp hành các nội dung ký cam kết đối với cơ sở thuộc thẩm quyền được phân công quản lý. Tổ chức thanh tra chuyên ngành về ATTP theo chỉ đạo của UBND thành phố…


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t