Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố (13:00 20/08/2019)


HNP - Sở Xây dựng vừa ban hành Công văn số 7223/SXD-TTr về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố tại nội dung văn bản số 3347/UBND-KGVX, ngày 05/8/2019, trong đó, giao Sở Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư các dự án về xây dựng trên địa bàn Thành phố đảm bảo thực hiện tốt công tác vệ sinh tại các công trường lao động và nơi ăn ở sinh hoạt của công nhân. Yêu cầu công nhân phải ngủ màn tránh muỗi đốt và phải đậy kín các dụng cụ chứa nước, bể nước, không để cho muỗi có nơi sinh sản phát triển lây truyền bệnh sốt xuất huyết, về việc này, Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị phối hợp với Phòng Y tế, UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu thi công tại các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn: Tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trong phạm vi công trường xây dựng và các khu vực lân cận; Có biện pháp phổ biến, tập huấn cho người lao động tại công trường trong công tác đảm bảo điều kiện sinh hoạt của cá nhân, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, góp phần hạn chế và đẩy lùi dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố.

Kiên quyết xử lý đối với các trường hợp không chấp hành các yêu cầu của đoàn kiểm tra hoặc vi phạm các quy định hiện hành của pháp luật về vệ sinh môi trường tại công trường xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t