Sổ tay hướng dẫn về Nhóm chỉ số Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, thuộc bộ chỉ số đánh giá Mức độ sẵn sàng cho tương lai của sản xuất (17:48 16/08/2019)Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND, ngày 27/3/2019 của UBND Thành phố về việc tham mưu theo dõi Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index - GII), Sở Khoa học và Công nghệ đăng tải toàn văn Sổ tay hướng dẫn về Nhóm chỉ số Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, thuộc bộ chỉ số đánh giá Mức độ sẵn sàng cho tương lai của sản xuất năm 2018 do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng.


HNP


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật