Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai (13:57 19/08/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 2645/SNN-VP, ban hành ngày 14/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc sử dụng tài liệu tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV và công tác phòng chống thiên tai.

Công văn nêu rõ, thực hiện công văn của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về gửi tài liệu tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV và công văn về gửi tài liệu tuyên truyền công tác phòng chống thiên tai. Trong đó, lưu ý một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong thời gian tới, cụ thể: Tiếp tục tuyên truyền quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống thiên tai và những văn bản mới. Tập trung tuyên truyền các mục tiêu theo kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống thiên tai năm 2019; Tập trung nguồn lực cho công tác phòng, chống thiên tai. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học sát với thực tiễn để nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo, xác định chi tiết cấp độ rủi ro đối với các loại hình thiên tai, đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai ngày càng cao của xã hội; hợp tác chia sẻ thông tin với các nước trong khu vực và quốc tế.

Nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ, xây dựng các chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp quốc gia cho các vùng thường xuyên xảy ra thiên tai; đưa ra các giải pháp tổng thể và áp dụng giải pháp công nghệ, vật liệu mới trong phòng, chống thiên tai; ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ 4.0 trong theo dõi, giám sát, phân tích hỗ trợ ra quyết định phòng, chống thiên tai, đặc biệt là hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng, chống thiên tai; thúc đẩy hợp tác song phương, đa phương, triển khai thiết thực, có hiệu quả và trách nhiệm đối với cam kết quốc tế, khu vực.

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng” của các cấp chính quyền và người dân phù hợp với thực tiễn hiện nay. Tăng cường kiểm tra vi phạm trong lĩnh vực đê điều, thủy lợi; khai thác cát, sỏi lòng sống, bãi sông; quản lý quy hoạch lũ; quy hoạch đất đai; kiểm soát hoạt động kinh tế - xã hội nhằm ngăn chặn gia tăng rủi ro thiên tai.

Về việc trên, các đơn vị trực thuộc ngành Nông nghiệp Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị về các nội dung nêu trên, qua đó, làm tốt công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố…


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t