Xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích nhưng vi phạm Luật Đất đai (20:41 15/08/2019)


HNP - Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Công văn số 1864/STNMT-TTr, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích trên địa bàn thành phố.

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Thanh tra thành phố thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích trên địa bàn thành phố. Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 30 kết luận thanh tra đối với 30 quận huyện, thị xã và đã tổng hợp, báo cáo UBND thành phố kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, nông nghiệp công ích, đất công thuộc trách nhiệm của UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, tổng hợp ý kiến tại nhiều các quận, huyện, thị xã trong việc áp dụng các quy định về xử lý vi phạm hành chính để xử lý đối với các công trình xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp. Căn cứ kết quả hội nghị liên ngành, ngày 20/6/2019, và văn bản góp ý của các sở Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra thành phố để thống nhất xử lý và cách thức áp dụng các văn bản quy phạm khi xử lý các vi phạm về đất đai, xây dựng. Căn cứ Luật Đất đai, Luật Xây dựng và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường thay mặt liên ngành hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện.

Cụ thể, trách nhiệm của UBND quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch thực hiện thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện và lập hồ sơ xử lý đối với các trường hợp sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích nhưng vi phạm các quy định của Luật Đất đai. Chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn kịp thời phát hiện và lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với tất cả các trường hợp sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích và đất công nhưng vi phạm các quy định của Luật Đất đai. Đồng thời, thống nhất áp dụng các quy định của pháp luật để xử lý đối vói các trường hợp vi phạm, xây dựng trên đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích. Áp dụng biện pháp thu hồi đất đối với các trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng vi phạm các quy định của Luật Đất đai…

Quá trình xử lý đối với các vi phạm trong quản lý, sử dụng và xây dựng trên đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích nêu có vướng mắc, UBND quận, huyện, thị xã có văn bản kèm theo hồ sơ gửi các sở, ngành chức năng liên quan để được phối hợp xử lý theo quy định…


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật