Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội xây dựng môi trường văn hóa công sở (12:33 15/08/2019)


HNP - Sở Nông nghiệp và PTNT TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 51/KH-SNN về tổ chức thực hiện phong trào "Công chức, viên chức, người lao động ngành nông nghiệp Hà Nội thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng". 

Theo đó, các đơn vị cần triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thường Trung ương phát động. Đối với cơ quan, thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại, cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, công sở văn minh, khoa học. 
 
Đối với công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, lối sống, đạo đức công vụ, thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, nâng cao năng lực, đảm bảo tính chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng, chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính.
 
Ngoài ra, các đơn vị cần đẩy mạnh CCHC, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của đơn vị. Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện những quy định Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Xây dựng chế tài xử lý vi phạm Quy tắc ứng xử, cũng như có cơ chế động viên, khen thường kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện tốt Quy tắc ứng xử.
 
Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức lấy ý kiến khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân đến làm việc, giao dịch với đơn vị; xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua hàng tháng, hàng năm đối với công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị phù hợp với Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018 của Thành ủy ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với CB, CC, VC, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị Thành phố.

Lê Tâm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật