Chuẩn bị diễn ra Hội thi báo cáo viên giới thiệu mô hình “Dân vận khéo” (12:28 15/08/2019)


HNP - Ngày 12/8, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 114-KH/ĐUK, triển khai tổ chức Hội thi báo cáo viên giới thiệu mô hình “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Theo đó, đối tượng dự thi: Báo cáo viên được cấp thẻ của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội hiện là cấp ủy viên đương nhiệm hoặc cán bộ quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020- 2025; cấp ủy viên phụ trách công tác Tuyên giáo của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Nội dung dự thi: Hiểu biết về các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, công tác vận động quần chúng; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền việc thực hiện mô hình “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối; kết quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo các loại hình, Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 5/12/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua Dân vận khéo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020”; việc thực hiện chủ đề “Năm Dân vận chính quyền”, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Hội thi gồm có 2 vòng thi. Vòng sơ khảo: Ban giám khảo chấm bài thi viết đề cương tuyên truyền giới thiệu về một mô hình Dân vận khéo năm 2019 của đơn vị thuộc chi bộ, đảng bộ cơ sở nơi thí sinh công tác; lựa chọn 12 bài viết có chất lượng tốt, sau đó chấm khả năng thuyết trình, lựa chọn 6 thí sinh tham dự vòng chung khảo. Hoàn thành trước ngày 10/9/2019.

Vòng chung khảo: Thí sinh dự thi thuyết trình theo đề cương bài thi viết tại vòng sơ khảo, khuyến khích thể hiện hình thức sân khấu hóa. Thời gian thuyết trình tối đa 15 phút. Hoàn thành trước 30/9/2019.

Tại các tổ chức cơ sở Đảng: Căn cứ Kế hoạch số 77-KH/BDVTU ngày 1/4/2019 của Ban Dân vận Thành ủy, Hướng dẫn số 20-HD/ĐUK ngày 30/11/2018 của Đảng ủy Khối về xây dựng mô hình, điển hình và tiêu chí bình chọn, tuyên dương trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo” đến năm 2020, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng tiến hành xem xét, đánh giá chất lượng, công nhận mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tại cơ sở. Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả phong trào “Dân vận khéo” năm 2019. Tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào “Dân vận khéo” của cơ quan, đơn vị gắn với các hội nghị sơ kết phong trào thi đua, các hoạt động kỷ niệm của cơ quan, đơn vị. Lựa chọn, giới thiệu các mô hình tập thể, cá nhân tiêu biểu được công nhận ở cấp cơ sở, có khả năng vận dụng, áp dụng rộng trong Đảng bộ Khối, thành phố đề nghị xem xét, công nhận cấp Đảng ủy Khối và cấp thành phố.

Tại Đảng ủy Khối: Trên cơ sở kết quả thực hiện mô hình, điển hình và đề xuất của cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, đánh giá, công nhận và khen thưởng 10 mô hình tập thể, 5 điển hình cá nhân tiêu biểu; giới thiệu các mô hình, điển hình xét công nhận cấp thành phố. Chương trình Hội thi và khen thưởng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”: Ban tổ chức sẽ biểu dương, khen thưởng 10 mô hình tập thể, 5 điển hình cá nhân “Dân vận khéo” năm 2019; đồng thời công bố kết quả, trao giải Hội thi báo cáo viên.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật