102 học viên tham dự lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn (14:27 14/08/2019)


HNP - Sở Nội vụ Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1081/QĐ-SNV về việc triệu tập học viên tham dự lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2019.

Theo đó, triệu tập 102 học viên tham dự Lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội - Lớp CT9 (lớp CT5 theo Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của UBND thành phố Hà Nội) được tổ chức từ ngày 16/8/2019 đến ngày 07/10/2019.

Địa điểm: Hội trường 300, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ - Công an thành phố Hà Nội, số 9 Văn Phú, Hà Đông.

Học viên có trách nhiệm bàn giao công việc trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng; đảm bảo thực hiện tốt Quy chế học tập và quản lý học viên; Học viên được hưởng chế độ công tác phí theo quy định.

Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phân công công việc, bố trí cán bộ tiếp nhận, bàn giao, đảm bảo cho học viên tham dự lớp bồi dưỡng theo đúng yêu cầu.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật