Tiếp tục phát sinh 34 hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi (13:52 14/08/2019)


HNP - Ngày 12/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Báo cáo số 440/BC-SNN, về diễn biến và kết quả công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố (tính đến 17h ngày 12/8/2019).

Theo Sở NN&PTNT, trong ngày 12/8, bệnh DTLCP tiếp tục phát sinh tại 34 hộ chăn nuôi thuộc 11 quận, huyện, thị xã; làm mắc bệnh, tiêu hủy 356 con lợn. Lũy kế đến nay, bệnh DTLCP trên địa bàn thành phố đã xảy ra tại 28.884 hộ chăn nuôi (chiếm 35,8% tổng số hộ, cơ sở chăn nuôi) ở 2.321 thôn, tổ dân phố của 447 xã, phường, thị trấn thuộc 24 quận, huyện, thị xã; làm mắc bệnh và tiêu hủy 504.602 con lợn (chiếm 26,9% tổng đàn) với trọng lượng 34.674 tấn. Tổng số lợn nái, đực giống mắc bệnh, tiêu hủy là 66.097 con, chiếm 13% tổng số lợn mắc bệnh, tiêu hủy.

Công tác phòng, chống dịch bệnh đã được các cấp, ngành và chính quyền các địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống; số lợn mắc tại hộ có dịch được tiêu hủy kịp thời, đúng quy định và áp dụng đồng bộ, nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch.

Thời gian tới, Sở NN&PTNT tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống theo đúng Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh DTLCP và chỉ đạo của trung ương, thành phố. Tập trung hướng dẫn các địa phương thực hiện Văn bản số 5169/BNN-TY ngày 22/7/2019 của Bộ NN&PTNT về hướng dẫn bổ sung một số biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP.

Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT phối hợp cùng các Sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã, các địa phương tập trung tăng cường kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ bệnh dịch đến từng hộ chăn nuôi; phát hiện và xử lý sớm, triệt để ngay từ giờ đầu, hướng dẫn triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống, xử lý bệnh theo quy định. Kịp thời thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về các quy định và biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Tiếp tục duy trì hoạt động các chốt kiểm dịch động vật tại các đầu mối giao thông ra, vào thành phố. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật. Kiểm tra, rà soát, bổ sung đầy đủ vật tư, hóa chất phục vụ kịp thời công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh để các cơ quan, người dân nắm bắt tình hình, không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh DTLCP và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác, như: Dại, cúm gia cầm, tai xanh, lở mồm long móng... theo quy định.

Đến nay, toàn thành phố có 222 xã, phường, thị trấn (chiếm 50% tổng số xã, phường, thị trấn có bệnh DTLCP) thuộc 24 quận, huyện, thị xã đã qua 30 ngày không phát sinh lợn mắc bệnh dịch.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t