Hà Nội: Mở đợt tiêm phòng đại trà gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2019 (14:25 14/08/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 277/CNTY-QLDB, ban hành ngày 12/8, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội đề nghị các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai tiêm phòng đại trà đợt 2 năm 2019 cho đàn gia súc, gia cầm.

Theo đó, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm theo phân bố vắc xin hỗ trợ, chỉ tiêu và thời gian tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2019. Riêng đàn lợn nái, lợn đực giống, căn cứ vào tổng đàn các đơn vị thống kê thời điểm tháng 7/2019 sẽ phân bổ lại vắc xin thành phố hỗ trợ để tiêm cho đối tượng trong diện tiêm. Bên cạnh đó, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn trước khi triển khai tiêm phòng vắc xin; thông báo, tuyên truyền trên loa đài truyền thanh địa phương về thời gian tiêm phòng, chính sách hỗ trợ của thành phố về các loại vắc xin, đối tượng gia súc, gia cầm để người chăn nuôi biết và phối hợp trong công tác tiêm phòng.

Các quận, huyện, thị xã chỉ đạo trạm chăn nuôi và thú y tham mưu, hướng dẫn, phối hợp với các ban ngành liên quan kiểm tra, đôn đốc, báo cáo và đề xuất kịp thời các giải pháp để thực hiện công tác tiêm phòng đạt kết quả, tỷ lệ bảo hộ cao. Hỗ trợ kịp thời kinh phí tổ chức tiêm phòng và công tiêm phòng để công tác tiêm phòng đảm bảo có hiệu quả. Xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành tiêm phòng, tiêm phòng không đúng đối tượng, nhập đàn không đúng quy định... Đặc biệt, chỉ đạo cơ quan chuyên môn giám sát chặt chẽ đối với thôn, xã vẫn đang tiếp tục xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi, các ổ dịch chưa qua 30 ngày.

Trạm chăn nuôi và thú y các quận, huyện, thị xã tham mưu cho UBND quận, huyện và thị xã chỉ đạo, tổ chức tiêm phòng đại trà đợt 2/2019 đảm bảo đúng kế hoạch, thời gian, kỹ thuật, đúng đối tượng và có hiệu quả. Chỉ đạo thú y xã, phường, thị trấn tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm trước khi triển khai tiêm phòng để đảm bảo đúng đối tượng và việc cấp phát vắc xin hỗ trợ cho đối tượng được tiêm; hướng dẫn, giám sát người chăn nuôi tự tiêm vắc xin cho đàn vật nuôi, có sổ sách theo dõi và hướng dẫn người chăn nuôi mở sổ theo dõi tiêm phòng các loại vắc xin dân tự tiêm.

Căn cứ tổng đàn gia súc, gia cầm thực tế, đối tượng được thành phố hỗ trợ vắc xin để lấy vắc xin trong kế hoạch về cấp phát cho các xã, phường, thị trấn đảm bảo đúng đối tượng được tiêm. Đối với đàn lợn nái, lợn đực giống trong diện tiêm triển khai đợt 2/2019, số lượng vắc xin lấy theo phân bổ. Ngoài đợt tiêm phòng đại trà, hằng tháng, các đơn vị tổ chức tiêm phòng bổ sung cho các đối tượng gia súc, gia cầm mới sinh, mới nhập về đến tuổi tiêm và gia súc, gia cầm đến thời gian tiêm nhắc lại theo quy định.

Đối với đàn chó, mèo: Tổ chức tiêm phòng bổ sung vắc xin dại cho số chó, mèo mới sinh đến tuổi tiêm, số chó, mèo chưa được tiêm phòng hoặc hết thời gian miễn dịch. Các huyện có tỷ lệ tiêm vắc xin dại còn thấp tham mưu với UBND cấp huyện để có giải pháp tiêm phòng triệt để cho đàn chó, mèo trong đối tượng.

Phân công cán bộ phụ trách cơ sở hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và giám sát công tác tiêm phòng, việc sử dụng vắc xin thành phố hỗ trợ tại cơ sở; hướng dẫn, giám sát về kỹ thuật, đối tượng được tiêm phòng tại các ổ dịch cũ, đặc biệt các thôn, xã đang có bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa qua 30 ngày phải thực hiện theo đúng quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên ngành dọc.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật