Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm không để phát sinh vi phạm mới trong trật tự xây dựng (21:39 13/08/2019)


HNP - Trong tháng 7, UBND các quận, huyện, thị xã cấp phép 1.608 giấy phép xây dựng; Số công trình xây dựng: 2.677 công trình, trong đó: 2.595 công trình không có vi phạm trật tự xây dựng, 82 công trình có vi phạm trật tự xây dựng (gồm 15 không phép; 12 sai phép, sai quy hoạch; 55 vi phạm khác).

Kết quả, đã giải quyết dứt điểm 49/82 trường hợp (cưỡng chế phá dỡ 06 trường hợp, tự khắc phục 37 trường hợp, hình thức khác 06 trường hợp); đang trong quy trình thực hiện giải quyết đối với 33 trường hợp. UBND các quận, huyện, thị xã ban hành 54 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền với số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 358,5 triệu đồng. Số công trình vi phạm của kỳ báo cáo trước đang tiếp tục giải quyết: 56 trường hợp.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng năm 2015-2016 theo báo cáo số 250/BC-SXD ngày 25/7/2019 của Sở Xây dựng; các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng năm 2017, 2018 chưa xử lý xong; Giải quyết dứt điểm các trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng (siêu mỏng, siêu méo) theo văn bản số 5406/SXD-TTr ngày 24/6/2019 của Sở Xây dựng; tăng cường kiểm tra, rà soát địa bàn, quản lý chặt chẽ không để các trường hợp vi phạm mới phát sinh; kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trong kỳ báo cáo tháng 7 và các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo trình tự, thẩm quyền và quy định của pháp luật.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật