Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện lưới điện nông thôn (20:41 15/08/2019)


HNP - 6 tháng đầu năm 2019, hệ thống lưới điện nông thôn của Thành phố tiếp tục được quan tâm đầu tư nâng cấp cải tạo, từng bước hoàn thiện lưới điện theo tiêu chí nông thôn mới, đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành.

Để đảm bảo nguồn cấp điện cho các xã NTM, các khu vục quy hoạch sản xuất chuyên canh tập trung, các cụm điểm công nghiệp làng nghề trên địa bàn, Sở Công Thương phối hợp với UBND các huyện, thị xã khảo sát nhu cầu, gửi EVN Hà Nội lập kế hoạch và bố trí vốn đầu tư xây dựng. Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội giao các Công ty điện lực huyện, thị xã đâu tư xây dựng trạm biến áp và đường dây phân phối tại các khu vực đang bán điện. Đến nay, đã triển khai đưa vào vào vận hành được 619 trạm biến áp, tổng công suất 645.078kVA với kinh phí 1.050,6 tỷ đồng. Đồng thời, triển khai dự án Đầu tư lưới điện trung áp đồng bộ với lưới điện hạ áp RE2 (được vay ưu đãi từ Quỹ đầu tư phát triển Thành phố) với tổng mức đầu tư 208 tỷ đồng, hiện nay đã hoàn thành nghiệm thu 214/221 TBA, đạt 96%.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương đã phối hợp với UBND quận, huyện, xã, phường tổ chức 49 lượt kiểm tra cấp mới giấy phép hoặc duy trì điều kiện hoạt động điện lực; thanh kiểm tra theo kế hoạch 07 đơn vị. Đồng thời, hướng dẫn, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chủ động lập kế hoạch và triển khai thực hiện rà soát, đánh giá năng lực các tổ chức kinh doanh điện trên địa bàn.

Đến nay, 100% số xã, thị trấn đạt và cơ bản đạt tiêu chí số 4 về điện NTM. Sở Công Thương tích cực phối hợp với Văn phòng điều phối NTM xây dựng tiêu chí cấp điện duy trì và nâng cao chất lượng các huyện NTM, tiêu chí cho các xã NTM tiên tiến, điển hình.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t