Tăng cường chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự của Thành phố năm 2019, định hướng đến năm 2021 (16:05 12/08/2019)


HNP - Ngày 9/8, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 2712/STP-QLXLVHC&THPL về triển khai thực hiện các mục tiêu tăng cường chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự của Thành phố Hà Nội năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Để tăng chỉ số về thiết chế pháp lý của thành phố từ 5 đến 13 bậc xếp hạng (năm 2018 xếp hạng thứ 58) lên hạng từ 40; Tăng thứ hạng của các chỉ tiêu thành phần và nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, chất lượng hoạt động xét xử các loại vụ án và đẩy nhanh tiến độ thi hành án dân sự để doanh nghiệp tin tưởng vào sự bảo vệ của pháp luật, qua đó, doanh nghiệp tăng cường lựa chọn tòa án và trọng tài để giải quyết các tranh chấp về kinh tế, Sở Tư pháp đề nghị các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với Hội đồng tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật tăng cường và đẩy mạnh các chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật đặc biệt là pháp luật về kinh doanh cho doanh nghiệp; Phối hợp với Trung tâm trọng tài quốc tế và Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam tổ chức việc tuyên truyền những lợi ích và hiệu quả của việc lựa chọn giải quyết các tranh chấp về kinh tế, đặc biệt là tranh chấp kinh tế quốc tế; Có cơ chế giám sát và kiểm tra định kỳ để đảm bảo mọi phản ánh, kiến nghị đều được ghi nhận và trả lời.

Tăng cường việc cải cách hành chính đặc biệt là đơn giản hóa các TTHC, hướng tới nền hành chính phục vụ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận và thuận lợi trong quá trình đầu tư, kinh doanh; Hạn chế và tăng cường việc giám sát, kiên quyết loại bỏ những cơ chế bôi trơn, cơ chế xin cho trong việc giải quyết thủ tục đối với doanh nghiệp khi tiếp cận cơ quan hành chính nhà nước.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ quan tư pháp trong việc thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; chất lượng xét xử và thi hành án dân sự, đẩy mạnh các hoạt động bổ trợ tư pháp để tạo niềm tin cho doanh nghiệp.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t