Đại hội đảng các cấp Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội bắt đầu từ tháng 4/2020 (09:42 12/08/2019)


HNP - Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 113-KH/ĐUK, triển khai tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, đại hội thực hiện 4 nội dung: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chi, đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp. Bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Về thời gian tiến hành đại hội: Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ, chi bộ cơ sở không quá 2 ngày; bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020. Thời gian tổ chức đại hội điểm đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở vào đầu quý I/2020. Cấp ủy các đảng bộ căn cứ vào thời gian đại hội để chỉ đạo thời gian đại hội các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội không quá 3 ngày, hoàn thành trước ngày 10/8/2020. Thời gian họp trù bị đại hội Đảng bộ Khối; các chi bộ, đảng bộ trực thuộc (nếu cần) không quá 1/2 ngày.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, cấp ủy đảng phải tổ chức tốt công tác tuyên truyền, coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời, phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật