Khẩn trương triển khai phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn (09:45 12/08/2019)


HNP - Ngày 8/8, Liên đoàn Lao động thành phố có Văn bản số 461/LĐLĐ đôn đốc thực hiện Kế hoạch triển khai phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn.

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-LĐLĐ của LĐLĐ thành phố Hà Nội về việc triển khai phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn; Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã tổ chức 03 lớp tập huấn (ngày 14, 16, 18/5/2019) về công tác cập nhật dữ liệu đoàn viên công đoàn lên phần mềm quản lý cho các đồng chí Chủ tịch (Phó Chủ tịch) và cán bộ trực tiếp phụ trách phần mềm quản lý đoàn viên của LĐLĐ các quận, huyện thị xã; Công đoàn ngành; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trực thuộc LĐLĐ Thành phố.

Để hoàn thành tiến độ theo Kế hoạch số 29/KH-LĐLĐ đã đề ra, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đề nghị LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể về cập nhật dữ liệu đoàn viên lên phần mềm quản lý và đổi thẻ đoàn viên công đoàn đến các Công đoàn cơ sở trực thuộc; thu thập dữ liệu đoàn viên công đoàn theo mẫu Phụ lục 03 (đã được gửi kèm theo Kế hoạch số 29/KH-LĐLĐ) và file ảnh (dữ liệu nhỏ hơn 300KB); tạo nhóm cấp và tài khoản sử dụng cho các CĐCS trực thuộc. Tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn cho các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Tham dự tập huấn về phần mềm quản lý đoàn viên đo LĐLĐ Thành phố tổ chức.

Đối vói LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trực thuộc LĐLĐ Thành phố, thực hiện thu thập dữ liệu đoàn viên công đoàn theo mẫu Phụ lục 03 (đã được gửi kèm theo Kế hoạch số 29/KH-LĐLĐ) và file ảnh (dữ liệu nhỏ hơn 300KB).

Trong quá trình tác nghiệp, triển khai phần mềm, các đơn truy cập vào phần mềm theo đường link sau:
1.1. Link thử nghiệm: http://103.21.148.18:8181 /VTB WebProi ect/
1.2. Link chỉnh thức: http://doanvien.congdoan.vn/VTBWebProiect/

Trong 02 đường link trên, Liên đoàn Lao động Thành phố khuyến khích các đơn vị, thực hiện trên đường link thử nghiệm để tránh sai sót; khi các đơn vị đã sử dụng thành thạo phần mềm, LĐLĐ Thành phố sẽ cung cấp tài khoản để đơn vị đăng nhập và cập nhật phần mềm quản lý dữ liệu đoàn viên theo đường link chính thức.

Từ ngày 10/08/2019, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội sẽ cấp tài khoản cho các đơn vị trên cổng chính thức để cập nhật dữ liệu đoàn viên lên phần mềm.


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật