Đào tạo lao động tay nghề cao ở Hà Nội: Bổ sung nguồn nhân lực chất lượng (15:46 12/08/2019)


HNP - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 6/6/2014, của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao”, thành phố Hà Nội đã thu được nhiều kết quả nổi bật. 

Chất lượng cải thiện rõ rệt

Ngay khi có Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI), Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 10/9/2014, trong đó nêu rõ các mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể đến năm 2020 đối với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn thành phố, nhất là các trường cao đẳng nghề; đồng thời, xây dựng 6 giải pháp trọng tâm, cách thức tổ chức thực hiện, phân công rõ trách nhiệm trong quá trình tổ chức thực hiện. UBND thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 28-CTr/TU của Thành ủy với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.  

Thực hiện chỉ đạo của thành phố, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thành phố đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện các giải pháp, tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ và chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao, với mục tiêu giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”. Từ định hướng này, Hà Nội đã trở thành một trong những thành phố có số lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp lớn nhất cả nước với 369 đơn vị (tính đến 31/12/2018), trong đó, có 224 đơn vị là cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Bên cạnh đó, thành phố có 21 trường đào tạo nghề công lập. Để đáp ứng nhu cầu nhân lực, thành phố đang tập trung đầu tư 3 trường nghề chất lượng cao đạt chuẩn khu vực, quốc tế, đó là: Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội, Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội và Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc.

Đáng nói, số lượng học sinh, sinh viên học nghề tại các sơ sở giáo dục nghề trên địa bàn thành phố tăng đều theo từng năm. Giai đoạn 2014-2018, số lượng người qua đào tạo đạt 891.153 người (bình quân mỗi năm đạt 178.230 lượt người); số lao động qua đào tại nghề đã tăng từ 148.992 lượt người năm 2014 lên 212.789 lượt người năm 2018. Chất lượng dạy nghề cũng như cơ cấu ngành nghề đã đáp ứng theo nhu cầu thị trường lao động. Điều này, giúp người học nghề dễ tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp và các doanh nghiệp không phải đào tạo lại cho lao động mới được tuyển dụng. Theo tính toán, khoảng 70% học sinh tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm ngay sau khi tốt nghiệp; ở một số nghề và một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp, số người có việc đạt trên 90%, đặc biệt có ngành, nghề đạt 100%.

Cùng với đó, công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giáo dục nghề nghiệp được thành phố rất coi trọng và coi đây là khâu then chốt quyết định chất lượng đào tạo nghề, nhất là đào tạo nghề chất lượng cao. Để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, trong giai đoạn 2015-2018, thành phố đã chỉ đạo tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho 351 lượt giáo viên. Đến nay, toàn thành phố có tổng số 8.108 nhà giáo trong các cơ sở giáo dục dạy nghề, tăng 67,65% so với năm 2014. Hầu hết giáo viên đạt chuẩn trình độ nghiệp vụ sư phạm, sử dụng thành thạo kỹ năng soạn thảo giáo án điện tử và ứng dụng CNTT vào trong công tác quản lý và giảng dạy.

Đổi mới, tạo đột phá trong đào tạo

Phát huy kết quả đạt được, bước sang giai đoạn mới, thành phố xác định rõ, tiếp tục dành sự ưu tiên đặc biệt cho công tác giáo dục nghề nghiệp, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Thủ đô, đất nước. Theo đó, đi đôi với tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp đồng bộ giữa các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, thành phố sẽ tiếp tục đổi mới đồng bộ các điều kiện bảo đảm cho công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao ngày càng tốt hơn, gắn với công tác dự báo nhu cầu thị trường lao động để tập trung đào tạo theo yêu cầu. Đáng chú ý, thành phố tiếp tục tập trung đầu tư trọng điểm 4 trường cao đẳng công lập thuộc thành phố để trở thành trường chất lượng cao, gồm: Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội; Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội; Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc; Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Cùng với đó, nâng cao chất lượng dạy nghề, tiếp cận các chuẩn khu vực và thế giới để áp dụng trong quá trình đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học; liên tục xây dựng và điều chỉnh chuẩn đầu ra, khung chương trình cho các nghề nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế, triển khai áp dụng khung trình độ quốc gia…

Song hành với việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thành phố cũng sẽ chú trọng xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đào tạo nhân lực có tay nghề cao, đặc biệt là chuẩn hóa kỹ năng nghề cho giáo viên, giảng viên dạy nghề. Đối với giáo viên dạy các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN và quốc tế, sẽ tổ chức đào tạo giáo viên theo chuẩn chương trình của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới…

Ngoài ra, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh công tác xã hội hóa phát triển giáo dục nghề nghiệp; tăng cường sự hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp… Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tạo sự liên kết giữa người lao động, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo; tạo điều kiện cho doanh nghiệp thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có chất lượng, đào tạo những ngành nghề mũi nhọn; liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong đào tạo và giải quyết việc làm. Xây dựng các mô hình, hình thức và phương thức hợp tác, gắn kết giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo để nâng cao khả năng có việc làm cho người lao động sau khi được đào tạo, đồng thời, nhân rộng các mô hình hiệu quả này.

Với những giải pháp nên trên, chắc chắn công tác đào tạo lao động tay nghề cao của Hà Nội sẽ thu được nhiều kết quả, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho Thủ đô và cả nước.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật