Hà Nội: Nhiều mô hình, dạng mô hình khuyến nông gắn với tiêu chuẩn VietGAP, VietGAHP phát huy hiệu quả (16:18 20/07/2019)


HNP - Trung tâm Khuyến nông Hà Nội vừa rà soát kết quả công tác triển khai phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, áp dụng quy trình, tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP, VietGAHP) triển khai trong tháng 7/2019.

Trong tháng 7, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã triển khai thực hiện tổng số 3 dạng mô hình, trong đó: Trồng trọt có 1 dạng mô hình và chăn nuôi - thủy sản có 2 dạng mô hình tại 13 điểm với 69 hộ dân trên địa bàn thành phố tham gia. Đáng chú ý, mô hình khuyến nông trồng trọt là thâm canh bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP với quy mô 6ha, thực hiện tại 2 điểm (xã Tân Lập, huyện Đan Phượng và Cát Quế, huyện Hoài Đức) với 39 hộ tham gia; hiện các cây bưởi đang trong giai đoạn phát triển, trung bình đường kính mỗi quả đạt 13-16cm…

Mô hình nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ “Sông trong ao” được Trung tâm Khuyến nông Hà Nội triển khai quy mô 6 ha thực hiện tại 5 điểm tại 3 huyện Ứng Hòa, Chương Mỹ và Quốc Oai với 6 hộ tham gia. Đây là mô hình ứng dụng công nghệ cao, nhằm nâng cao hiệu quả nuôi thủy sản, quản lý tốt môi trường và dịch bệnh, góp phần tạo ra sản phẩm sạch cho người tiêu dùng tại Thủ đô. Mô hình đang triển khai theo đúng tiến độ. Cán bộ kỹ thuật thường xuyên bám sát theo dõi mô hình. Đến nay, cá ăn khỏe, phát triển tốt, trung bình cá đạt 7-9 con/kg.

Còn mô hình nuôi trồng thủy sản theo hướng VietGAHP quy mô 25ha thực hiện trên 6 điểm tại 5 huyện: Mỹ Đức, Chương Mỹ, Ba Vì, Phú Xuyên và Ứng Hòa với 24 hộ tham gia. Đây là mô hình có hướng áp dụng tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt trong nuôi trồng thủy sản, giúp cho người dân nâng cao ý thức phòng trị bệnh và quản lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản. Các hộ tham gia thực hiện tốt hướng dẫn kỹ thuật theo yêu cầu của mô hình. Hiện tại, đàn cá phát triển tốt, ăn khỏe, ở các điểm cấp ban đầu như: Ứng Hòa, Chương Mỹ cá đạt trung bình 4-5 con/kg...

Bên cạnh đó, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội còn triển khai thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, áp dụng quy trình, tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP, VietGAHP). Cụ thể, Hội đồng Quỹ Khuyến nông Hà Nội đã thẩm định duyệt cho vay với số tiền là 34,951 tỷ đồng, đã giải ngân tổng cộng 92 phương án với số tiền 29,831 tỷ đồng. Việc cho vay trên cơ sở ưu tiên cho vay vốn đối với các vùng sản xuất tập trung, thực hiện cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao, áp dụng quy trình, tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP, VietGAHP). Từ đó, giúp bà con có vốn đầu tư sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tạo công ăn việc làm, giải phóng sức lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, cải thiện và nâng cao thu nhập của người dân, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật