Hà Nội: 10.080 lao động được hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề thời gian dưới 3 tháng (14:42 19/07/2019)


HNP - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa rà soát việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề từ 3 tháng đến 1 năm trên địa bàn thành phố.

Theo Sở NN&PTNT, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn được triển khai theo kế hoạch đào tạo nghề thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch khuyến công hằng năm của Thành phố. Từ năm 2015 đến hết năm 2018, Sở Công Thương đã tổ chức 288 lớp truyền nghề, nhân cấy nghề dưới 3 tháng cho 10.080 lao động; các quận, huyện, thị xã chưa có đơn vị nào triển khai thực hiện nội dung này.

Ngoài việc truyền nghề và nhân cấy nghề, Sở Công Thương còn tổ chức 25 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý, quản trị, thiết kế mẫu, xuất nhập khẩu, quản trị bán hàng, quản trị tài chính không quá 7 ngày cho 2.500 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp, cơ sở từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương. Sở NN&PTNT hằng năm đều thực hiện tập huấn nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh cho lao động và chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh các làng nghề, trung bình 1.200 người/năm.

Theo Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố về “Chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020; chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội; chính sách hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn thành phố Hà Nội”, chính sách truyền nghề, nhân cấy nghề từ 3 tháng đến 1 năm do ngân sách huyện hỗ trợ trực tiếp thông qua các cơ sở sử dụng lao động hoặc tổ chức đào tạo nghề trên cơ sở xác nhận của UBND xã, kế hoạch và chỉ đạo của UBND thành phố (Ngân sách thành phố hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho các quận, huyện, thị xã trong thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định). Ngoài chính sách truyền nghề, nhân cấy nghề thực hiện theo Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND, hằng năm, thành phố cũng bố trí bình quân 70 tỷ đồng/năm để thực hiện đào tạo nghề theo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Chính phủ, trong đó, có 17 nghề phi nông nghiệp do UBND thành phố phê duyệt danh mục.

Hiện nay, UBND các quận, huyện, thị xã và các hiệp hội làng nghề đều nhận thấy việc hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề cho lao động trong các làng nghề không chỉ giúp họ nâng cao tay nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển. Do đó, Sở NN&PTNT đề xuất UBND thành phố vẫn tiếp tục thực hiện nội dung này. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định 52/2018/NĐ-CP, nội dung và mức chi cụ thể cho việc đào tạo nhân lực thuộc thẩm quyền của UBND thành phố, Sở NN&PTNT sẽ phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho UBND thành phố theo quy định.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t