Chủ động phối hợp nắm chắc tình hình diễn biến thiên tai, sự cố, tình huống tìm kiếm cứu nạn (14:42 19/07/2019)


HNP - Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 137/TB-BCH, truyền đạt kết luận tại Hội nghị tổng kết công tác trực ban Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố năm 2018 và triển khai công tác năm 2019.

Theo đó, về một số nhiệm vụ trọng tâm của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố: Bám sát Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 10/4/2019 của UBND thành phố để tham mưu công tác chỉ đạo, chỉ huy của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố. Tăng cường công tác thông tin, phối hợp giữa các bộ phận thường trực để nắm chắc tình hình diễn biến thiên tai, sự cố, các tình huống tìm kiếm cứu nạn; tổ chức trực ban phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn nghiêm túc theo đúng qui định chuyên ngành, thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo để kịp thời tham mưu toàn diện cho UBND, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố trong công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó.    

Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố: Tăng cường rà soát nội dung, nâng cao chất lượng các văn bản tham mưu cho UBND, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố đảm bảo đúng qui định hiện hành, đúng thời gian yêu cầu.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố giao ông Trần Thanh Mẫn - Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố chủ trì tổ chức họp các đồng chí Phó Chánh Văn phòng để thống nhất công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các bộ phận thường trực theo qui chế hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo, tổng hợp thông tin toàn diện của Văn phòng Ban Chỉ huy về công tác PCTT&TKCN của thành phố.

Các bộ phận thường trực tăng cường đôn đốc các đơn vị thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo khi có tình huống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Xem xét, nghiên cứu trình UBND thành phố về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Ban Chỉ huy theo hướng phân cấp thẩm quyền cho Văn phòng Ban Chỉ huy có con dấu riêng để ban hành một số văn bản tác nghiệp theo chức năng nhiệm vụ của Văn phòng.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật