Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại 4 phường, quận Hai Bà Trưng (22:39 18/07/2019)


HNP - Chiều 18/7, đoàn kiểm tra số 1 của Thành ủy, do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác thực hiện quy chế dân chủ tại 4 phường: Đồng Nhân, Thanh Lương, Phố Huế và Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi làm việc


Các phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã lần lượt báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở với đoàn kiểm tra. Nhìn chung, QCDC tại các phường đã được thực hiện nghiêm túc, quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã đáp ứng kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc của nhân dân nên được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Bên cạnh đó, đã làm chuyển biến một bước nhận thức của cán bộ công chức, viên chức, đảng viên về phát huy quyền dân chủ trực tiếp của cán bộ, công chức. Đến nay, phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" đã được thực hiện nền nếp. 
 
Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Đồng Nhân cho biết, phường đã thực hiện tốt nội dung công khai dân chủ ở địa phương như công khai phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, dự toán và quyết toán ngân sách ở các kỳ họp HĐND, các kỳ tiếp xúc cử tri; việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, các khoản huy động của nhân dân; niêm yết công khai 144 thủ tục hành chính…
 
Ngoài ra, công tác gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với các cấp chính quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thành phố; thực hiện chủ đề công tác năm 2019 "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị", "Năm Dân vận chính quyền"; triển khai thực hiện kế hoạch, cuộc vận động, phong trào ở địa bàn dân cư… đã được các phường: Đồng Nhân, Thanh Lương, Phố Huế và Quỳnh Mai tích cực triển khai.
 
Theo lãnh đạo phường Thanh Lương, trong công tác gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với các cấp chính quyền trong sạch, vững mạnh, HĐND phường tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, đưa nội dung thực hiện QCDC ở cơ sở vào chương trình giám sát; phát huy dân chủ để tiếp tục đổi mới các kỳ họp của HĐND, các kỳ tiếp xúc cử tri, tiếp dân. Đổi mới hình thức và nội dung tổ chức các cuộc họp dân; tăng cường đối thoại với người dân…
 
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã triển khai, vẫn còn những khó khăn chung mà các phường gặp phải. Trong đó, việc thực hiện QCDC ở một vài địa bàn dân cư, tổ dân phố vẫn còn hình thức, chưa theo kịp đòi hỏi thực tiễn đặt ra. Trong khi đó, do trình độ dân trí ở các địa phương không đồng đều, nên sự hiểu biết pháp luật về quyền và trách nhiệm trong việc thực hiện QCDC còn hạn chế… 
 
Phát biểu kết luận, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả về việc thực hiện QCDC tại 4 phường Đồng Nhân, Phố Huế, Thanh Lương, Quỳnh Mai và khẳng định, việc các phường ban hành kịp thời nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện QCDC ở cơ sở đã góp phần quan trọng, giúp các phường hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Các phường đã tổ chức có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện; kiện toàn hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, giám sát cộng đồng, đẩy mạnh cải cách hành chính; tổ chức tốt việc lấy ý kiến người dân tại khu dân cư. 
 
Chỉ rõ một số vấn đề còn tồn tại, lưu ý nội dung kiểm tra việc thực hiện QCDC ở một số phường, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cho rằng công tác dân vận và sự đồng thuận của nhân dân đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện các chủ trương lớn của Thành phố. Đồng chí cũng yêu cầu các phường tăng cường đối thoại, tổ chức tốt hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
 
Bên cạnh việc nâng cao nhận thức của người đứng đầu về thực hiện QCDC ở cơ sở, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu các phường gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương và hướng tới Đại hội đảng bộ các cấp. Cùng với đó, cần rà soát chỉnh sửa bổ sung các quy ước, hương ước theo hướng dễ đọc, dễ hiểu, ngắn gọn. MTTQ các đoàn thể của quận cần làm tốt công tác giám sát, phản biện và đẩy mạnh công tác đối thoại với công dân.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật