Đảng ủy Khối các cơ quan TP sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 (20:41 17/07/2019)


HNP - Chiều 17/7, Đảng ủy Khối các cơ quan TP tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị


Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Khối các cơ quan TP đã chỉ đạo cấp ủy các TCCS đảng trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Tập trung lựa chọn 6 nội dung, 22 nhiệm vụ trọng tâm, xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong thực hiện chủ đề công tác năm 2019, xác định rõ trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, sâu sát, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Phát huy vai trò trách nhiệm của các đoàn thể Khối thông qua ký kết phối hợp, tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Khối, nhất là thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của các đoàn thể đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối.
 
Đảng ủy Khối cũng đã tích cực triển khai công tác dân vận chính quyền, tạo chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” với 244 mô hình tập thể, 98 điển hình cá nhân. Trong đó 52 mô hình thuộc lĩnh vực cải cách hành chính, 16 mô hình về thực hiện quy tắc ứng xử, 14 mô hình về thực hiện đạo đức công vụ, còn lại là các mô hình về chuyên môn, nghiệp vụ.
 
Đáng chú ý, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu cả nhiệm kỳ; thành lập, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố lần thứ XIII; chú trọng công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và  nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ chuẩn bị cho nhân sự Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ theo Đề án số 04-ĐA/TU của Thành ủy cho cán bộ quy hoạch Ban Thường vụ cấp ủy cơ sở, các chức danh do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý và cán bộ quy hoạch nguồn cấp ủy cơ sở. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ; coi trọng kiểm tra, giám sát đột xuất việc chấp hành công vụ, kỷ cương hành chính và việc thực hiện quy tắc ứng xử, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở tăng so với cùng kỳ, chất lượng được nâng lên. 
 
6 tháng cuối năm, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo thực hiện. Trong đó, đơn vị sẽ tập trung thực hiện tốt các chương trình, đề án, kế hoạch công tác cụ thể hóa 8 chương trình của Thành ủy và 3 chương trình công tác của Đảng ủy Khối, nhất là đối với những chỉ tiêu, nhiệm vụ còn hạn chế về kết quả thực hiện. Đồng thời, tập trung xây dựng, hướng dẫn và triển khai kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy Khối tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và triển khai tốt công tác phối hợp hoạt động của các đoàn thể Khối và cơ sở gắn với các phong trào thi đua.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào các dự thảo, gồm: Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố và dự kiến biểu chấm điểm đánh giá chất lượng tổ chức, cơ sở đảng năm 2019. Tiếp thu các ý kiến thảo luận, Bí thư Đảng ủy khối Lê Thị Thu Hằng cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, ban hành các văn bản để báo cáo Thành ủy và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật