Nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, thực hiện áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (14:43 17/07/2019)


HNP - Ngày 16/7, Sở Công thương Hà Nội ban hành Kế hoạch số 3445/KH-SCT về Hành động Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người, đảm bảo phát triển bền vững, hướng tới tăng trưởng xanh cho các cơ sở ngành công thương và hội nhập quốc tế; Nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, thực hiện áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện triển khai áp dụng sản xuất sạch hơn.

Mục tiêu tăng thêm 20% cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thành phố nhận thức được lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp so với kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2018; Tăng thêm 10% cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thành phố áp dụng sản xuất sạch hơn và tiết kiệm từ 8 - 13% mức tiêu thụ nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, năng lượng trên đơn vị sản phẩm so với kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2018; Tăng thêm 20% các cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc các Khu công nghiệp và chế xuất, Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Thành phố có cán bộ đủ năng lực hướng dẫn áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp so với kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2018.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách ưu tiên áp dụng sản xuất sạch hơn của Trung ương và Thành phố; thông tin về hiệu quả áp dụng sản xuất sạch hơn và các cơ sở sản xuất công nghiệp thực hiện thành công áp dụng sản xuất sạch hơn; tiếp tục nâng cao nhận thức lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn thông qua phát hành cẩm nang, các phóng sự tuyên truyền nâng cao nhận thức, điển hình thực hiện áp dụng sản xuất sạch hơn trên truyền hình, tin bài trên truyền hình và một số báo giấy, báo điện tử và các phương tiện truyền thông khác; Tổ chức hội thảo chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, phổ biến các mô hình áp dụng thành công về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các cán bộ làm công tác quản lý, kỹ thuật, sản xuất, môi trường...

Tích cực, chủ động lồng ghép tuyên truyền áp dụng sản xuất sạch hơn với các nhiệm vụ thuộc Chương trình: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, sản xuất và tiêu dùng bền vững, hành động ứng phó với biến đổi khí hậu ngành công thương thành phố Hà Nội; Tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu nâng cao năng lực cho các cán bộ quản lý nhà nước và cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đảm bảo đủ năng lực hướng dẫn, triển khai áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp tại doanh nghiệp, đồng thời, phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm các mô hình áp dụng thành công về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

Xây dựng 01 bộ công cụ hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực về áp dụng Sản xuất sạch hơn tại doanh nghiệp; Xây dựng, phát hành sổ tay hướng dẫn kỹ thuật về sản xuất sạch hơn; Hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc các nhóm ngành trọng điểm (cơ khí, điện tử, vật liệu xây dựng, dệt may da giày, đồ uống, thực phẩm); cơ sở sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn Thành phố áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật