Hà Nội: 42 hợp tác xã được thành lập mới (20:17 16/07/2019)


HNP - Đó là những nỗ lực của thành phố Hà Nội trong công tác thành lập, củng cố hợp tác xã trong 6 tháng đầu năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn thành phố có 42 hợp tác xã (HTX) được thành lập mới. Như vậy, đến nay, toàn thành phố có tổng số HTX là 1.907 HTX, trong đó, có 1.096 HTX nông nghiệp, chiếm 68,29%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 268 HTX, chiếm 16,7%; thương mại - dịch vụ 313 HTX, chiếm 19,5%; vận tải 74 HTX , chiếm 4,61%; xây dựng 13 HTX, chiếm 0,81%; quỹ tín dụng nhân dân 98 quỹ, chiếm 6,11%; các HTX y tế, trường học, vệ sinh môi trường... 45 HTX, chiếm 2,8%. Tổng số thành viên của HTX là 563.297 thành viên; tổng số lao động thường xuyên trong HTX là 46.850 lao động; tổng số cán bộ quản lý HTX là 6.870 người.

Đáng chú ý, các HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn tiếp tục đổi mới về tổ chức, hoạt động, mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư máy móc thiết bị; duy trì tốt hoạt động liên doanh, liên kết gắn với phát triển chuỗi giá trị. Qua đó, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho thành viên, người lao động, đồng thời, đóng góp vào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đối với các HTX nông nghiệp: Hoạt động dịch vụ kinh doanh cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu phục vụ sản xuất của các hộ thành viên. Các HTX tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; mở rộng thêm các dịch vụ về vệ sinh môi trường, nước sinh hoạt, quản lý chợ; chú trọng cải tạo nâng cấp hệ thông cơ sở hạ tầng, từng bước chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh. Tiếp tục triển khai mô hình liên kết “4 nhà”, tham gia các chuỗi giá trị... Trên địa bàn thành phố đang từng bước hình thành các vùng sản xuất chuyên canh về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản; giá trị sản xuất nông nghiệp trên một héc ta canh tác được tăng cao; chất lượng nông sản hàng hóa cơ bản đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng, nhiều sản phẩm của HTX nông nghiệp đã có mặt trong các hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng thực phẩm lớn.

HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Chủ yếu là sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, công nghệ đơn giản. Một số HTX đã huy động vốn đầu tư vào máy móc thiết bị, mở rộng sản xuất, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, qua đó, cải thiện thu nhập cho người lao động...

HTX thương mại - dịch vụ: Chủ yếu là liên kết tổ chức kinh doanh tổng hợp, sửa chữa máy móc, may mặc, đồ gỗ, đồ da, đồ nhựa, khai thác chợ, điện... Đa số các HTX năng động, nhạy bén, ứng dụng công nghệ trong kinh doanh; các dịch vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu của thành viên và khách hàng...

Qũy tín dụng nhân dân: Đa số hoạt động phát triển khá; trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng nguồn vốn toàn địa bàn ước đạt 11.980 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cuối năm 2018; tốc dộ tăng trưởng tín dụng ước đạt 4,5%. Kết quả hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo và hạn chế nạn cho vay nặng lãi tại các địa phương.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t