Thực hiện công khai kết quả xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm (13:00 16/07/2019)


HNP - Ngày 12/7, Sở Y tế Hà Nội ban hành Thông báo số 2886/TB-SYT về kết luận Hội nghị ra quân thực hiện thanh tra chuyên ngành ATTP tại quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn.

Để tiến hành triển khai nội dung của giai đoạn 2 (giai đoạn thí điểm thanh tra chuyên ngành theo Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 03/01/2019 của UBND Thành phố), Tổ công tác liên ngành của Thành phố và UBND các quận/huyện/thị xã, Chi cục VSATTP Thành phố cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Tăng cường công tác truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền hình, truyền tải kịp thời, thường xuyên về ý nghĩa của hoạt động Thanh tra chuyên ngành, để các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng được biết và hưởng ứng; Đặc biệt, thông tin kết quả xử lý các vi phạm về ATTP của các Đoàn thanh tra chuyên ngành.

Phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của UBND quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn; sự đồng hành, hỗ trợ của các Tổ công tác/giám sát của Thành phố. Hoạt động thanh tra chuyên ngành về ATTP phải được thực hiện một cách nghiêm túc, tạo hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP của chính quyền cấp quận/huyện và xã, phường; Tạo ra sự chuyển biến nhanh, tích cực và bền vững việc chấp hành quy định ATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; Các vi phạm (nếu có) phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các Tổ công tác/giám sát liên ngành của quận/huyện thực hiện việc kiểm tra, giám sát quá trình triển khai tổ chức thực hiện của xã, phường, phát hiện các vướng mắc, phát sinh báo cáo Thành phố hoặc có biện pháp hướng dẫn khắc phục kịp thời.

Quy định rõ trách nhiệm của từng thành viên tham gia các Đoàn thanh tra, hoạt động thanh tra phải đảm bảo khách quan và tránh chồng chéo, trùng lắp; Tiến hành thanh tra theo đúng kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 đã được phê duyệt, xử phạt vi phạm hành chính hoặc chuyển xử phạt VPHC theo đúng quy định của pháp luật.

Các quận, huyện, thị xã tiếp tục phối hợp với Sở Y tế trong đào tạo bổ sung, đảm bảo đủ nhân lực làm công tác thanh tra chuyên ngành. Đồng thời, triển khai cung cấp đầy đủ trang phục cho cán bộ làm công tác thanh tra, đảm bảo kinh phí cho hoạt động thanh tra. Tổng hợp báo cáo đánh giá các chỉ số trước khi triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP, sau 06 tháng và sau 01 năm triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t