Rà soát, tổng hợp và đánh giá chất lượng Thỏa ước lao động tập thể (10:04 15/07/2019)


HNP - Ngày 9/7, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội có Văn bản số 394/LĐLĐ về việc rà soát, tổng hợp và đánh giá chất lượng Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) doanh nghiệp.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng ký kết và thực hiện TƯLĐTT, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người lao động; đồng thời, xây dựng thư viện quản lý TƯLĐTT trong hệ thống Công đoàn Thủ đô; Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chỉ đạo các CĐCS trực thuộc rà soát, sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT cho phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh và các quy định pháp luật mới. Đối với những doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập chưa ký kết hoặc TƯLĐTT đã hết hạn, thì hướng dẫn Ban Chấp hành CĐCS đó tiến hành tổ chức thương lượng và ký kết TƯLĐTT theo quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ vào tiêu chí đánh giá của LĐLĐ Thành phố đã ban hành (Hướng dẫn số 24/HD-LĐLĐ ngày 15/12/2014) hướng dẫn, chỉ đạo các CĐCS thực hiện tự đánh giá chất lượng TƯLĐTT; đồng thời, căn cứ bảng tự chấm điểm của CĐCS và quá trình theo dõi, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chấm điểm, đánh giá và xếp loại TƯLĐTT cho từng đơn vị gửi về Liên đoàn Lao động Thành phố (qua Ban Chính sách pháp luật) để đăng tải, tổng hợp lên dữ liệu Thư viện TƯLĐTT của Thành phố. Kết quả đánh giá công tác thi đua và hoạt động của các đơn vị năm 2019 căn cứ vào số lượng TƯLĐTT đã chấm điểm, đánh giá, xếp loại gửi về LĐLĐ Thành phố.

Việc xây dựng, thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện TƯLĐTT tại các doanh nghiệp góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và nâng cao chất lượng đời sống của người lao động; đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn, vì vậy, LĐLĐ Thành phố Hà Nội yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nghiêm túc thực hiện các nội dung trên và tổng hợp báo cáo kết quả về LĐLĐ Thành phố (qua Ban Chính sách Pháp luật) theo quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc liên hệ với Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ Thành phố; Tel: 0243.9364100, Email: chinhsachphapluat@congdoanhanoi.org.vn hoặc đ/c Nguyễn Văn Ngọc, chuyên viên Ban CSPL; Tel: 0983645637.


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t