Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (20:23 16/07/2019)


HNP - 6 tháng đầu năm, phong trào bảo vệ ANTQ trên địa bàn Thành phố tiếp tục được duy trì và phát triển với hình thức, nội dung mới mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào đảm bảo ANTT và phát triển kinh tế xã hội. Công tác xây dựng, củng cố các mô hình chuyên đề trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu góp phần đảm bảo "An toàn về an ninh trật tự" trên địa bàn Thủ đô.

Ứng dụng CNTT trong công tác tuyên truyền

Trong 6 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ được triển khai dưới nhiều hình thức và đa dạng nội dung. Công an Thành phố phối hợp đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2019; Lễ ra quân tuyên truyền hưởng ứng Ngày quốc tế, Ngày toàn dân phòng, chống ma túy... Đáng chú ý, đã nghiên cứu triệt để ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Công an với các tầng lớp nhân dân, trọng tâm là: Hoàn thành 02 kênh tương tác trực tuyến với người dân (Trang thông tin điện tử và số hotline); Thiết lập hệ thống kỹ thuật trang fanpage của Công an Thành phố để tiếp nhận thông tin của người dân phản ánh tình hình an ninh trật tự; Xây dựng phương án nâng cấp Trang Thông tin điện tử lên cổng thông tin điện tử nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai các dịch vụ công trực tuyến của CATP nhằm phục vụ người dân tốt hơn.

Qua công tác tuyên truyền, vận động đã góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm trong nhân dân. 06 tháng đầu năm 2019, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 28.320 tin liên quan đến ANTT, trong đó 4.480 tin có liên quan đến an ninh chính trị, 15.787 tin về tội phạm hình sự, 6.292 tin về tệ nạn xã hội, 1.761 tin khác, giúp lực lượng Công an điều tra khám phá hàng nghìn vụ án. Các ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các tổ dân phố, khu dân cư giải quyết có hiệu quả 1.754 vụ mâu thuẫn khiếu kiện trong nội bộ nhân dân; huy động gần 50 nghìn lượt quần chúng nhân dân tham gia công tác tuần tra canh gác giữ gìn ANTT tại các địa bàn giáp ranh phức tạp; tổ chức 13.660 lượt cán bộ, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân tham gia quản lý, giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư...

Xây dựng các mô hình, chuyên đề trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Ban Chỉ đạo 138 các cấp tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân tham gia phong trào "Tự phòng, tự quản về ANTT" trên địa bàn Thủ đô; mô hình Câu lạc bộ "Phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT"; mô hình "Cụm liên kết đảm bảo ANTT tại các địa bàn giáp ranh" và các mô hình, chuyên đề đảm bảo ANTT, phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, quản lý giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư đang được triển khai thực hiện trên địa bàn. 06 tháng đầu năm 2019, Ban Chỉ đạo 138/TP đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trên địa bàn Thành phố tổ chức sơ kết 179 mô hình, chuyên đề ; đăng ký mới các chuyên đề, mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua thống k