Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (20:23 16/07/2019)


HNP - 6 tháng đầu năm, phong trào bảo vệ ANTQ trên địa bàn Thành phố tiếp tục được duy trì và phát triển với hình thức, nội dung mới mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào đảm bảo ANTT và phát triển kinh tế xã hội. Công tác xây dựng, củng cố các mô hình chuyên đề trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu góp phần đảm bảo "An toàn về an ninh trật tự" trên địa bàn Thủ đô.

Ứng dụng CNTT trong công tác tuyên truyền

Trong 6 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ được triển khai dưới nhiều hình thức và đa dạng nội dung. Công an Thành phố phối hợp đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2019; Lễ ra quân tuyên truyền hưởng ứng Ngày quốc tế, Ngày toàn dân phòng, chống ma túy... Đáng chú ý, đã nghiên cứu triệt để ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Công an với các tầng lớp nhân dân, trọng tâm là: Hoàn thành 02 kênh tương tác trực tuyến với người dân (Trang thông tin điện tử và số hotline); Thiết lập hệ thống kỹ thuật trang fanpage của Công an Thành phố để tiếp nhận thông tin của người dân phản ánh tình hình an ninh trật tự; Xây dựng phương án nâng cấp Trang Thông tin điện tử lên cổng thông tin điện tử nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai các dịch vụ công trực tuyến của CATP nhằm phục vụ người dân tốt hơn.

Qua công tác tuyên truyền, vận động đã góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm trong nhân dân. 06 tháng đầu năm 2019, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 28.320 tin liên quan đến ANTT, trong đó 4.480 tin có liên quan đến an ninh chính trị, 15.787 tin về tội phạm hình sự, 6.292 tin về tệ nạn xã hội, 1.761 tin khác, giúp lực lượng Công an điều tra khám phá hàng nghìn vụ án. Các ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các tổ dân phố, khu dân cư giải quyết có hiệu quả 1.754 vụ mâu thuẫn khiếu kiện trong nội bộ nhân dân; huy động gần 50 nghìn lượt quần chúng nhân dân tham gia công tác tuần tra canh gác giữ gìn ANTT tại các địa bàn giáp ranh phức tạp; tổ chức 13.660 lượt cán bộ, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân tham gia quản lý, giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư...

Xây dựng các mô hình, chuyên đề trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Ban Chỉ đạo 138 các cấp tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân tham gia phong trào "Tự phòng, tự quản về ANTT" trên địa bàn Thủ đô; mô hình Câu lạc bộ "Phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT"; mô hình "Cụm liên kết đảm bảo ANTT tại các địa bàn giáp ranh" và các mô hình, chuyên đề đảm bảo ANTT, phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, quản lý giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư đang được triển khai thực hiện trên địa bàn. 06 tháng đầu năm 2019, Ban Chỉ đạo 138/TP đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trên địa bàn Thành phố tổ chức sơ kết 179 mô hình, chuyên đề ; đăng ký mới các chuyên đề, mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua thống kê, 100% các đom vị đã đăng ký sơ kết và mở mới các mô hình chuyên đề. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo 138 các quận, huyện, thị xã đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, củng cố và xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo vệ ANTT trên địa bàn. 

Ban Chỉ đạo 138 các quận, huyện, thị xã đã phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 179/KH-BCĐ ngày 12/2/2018 về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và TNXH” trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017 - 2020: Tổ chức sinh hoạt gắn với tuyên truyền tới hơn 118.000 hội viên, vận động các hộ gia đình ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại pháo trong dịp Tết Nguyên đán; trên 220 nghìn lượt hội viên và nhân dân tham gia tổng vệ sinh đường làng, ngõ phố, các tuyến đường phụ nữ tự quản, các khu vực sinh hoạt cộng đồng... Duy trì và thành lập mới mô hình “Tổ tư vấn giải quyết các vụ việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em”; tổ chức truyền thông phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ trẻ em. Các cấp Hội đăng ký giúp đỡ 229 người nghiện sau cai 01 năm trở lên không tái nghiện; tổ chức 25.258 gia đình hội viên ký cam kết không có chồng, con nghiện ma túy và mắc các tệ nạn xã hội, không buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Duy trì hoạt động của 21 CLB đồng cảm người cao tuổi thu hút hơn 3.432 lượt người cao tuổi có người thân nhiễm HIV/AIDS và nghiện ma túy với các hoạt động cho vay vốn, sinh hoạt định kỳ, truyền thông, phổ biển các kiến thức phòng, chống HIV/AIDS...; Phối hợp Hội Cựu chiến binh các cấp đã tham gia 41.025 ngày công vệ sinh môi trường và thủy lợi nội đồng; vận động 40.953 lượt hội viên tham gia giữ gìn ANTT...

Với những thành tích đã đạt được, Giám đốc Công an TP đã khen thưởng cho 196 tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến trong công tác PCCC&CNCH năm 2018; khen thưởng đối với 125 tập thể, 217 cá nhân có thành tích trong thực hiện các mô hình, chuyên đề và đối với 02 tập thể và 173 cá nhân có thành tích đột xuất trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

 

Trọng tâm 6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo 138 các cấp sẽ tiếp tục phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng xã hội hóa, lấy phương châm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT đến từng cơ quan, đơn vị, nhà trường, khu dân cư, gia đình; xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT; nâng cao chất lượng của các tổ hòa giải, quản lý, giáo dục, cảm hóa những người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư; đảm bảo an toàn phòng, chống cháy, nổ; lựa chọn, xây dựng những mô hình tiêu biểu, nhân rộng trên các địa bàn có đặc điểm tương đồng. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Tổ chức xây dựng mới và đánh giá, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã triển khai hiệu quả. Tổ chức tốt công tác Thi đua - Khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đặc biệt chú ý công tác xét tặng Kỷ niệm chương bảo vệ ANTQ năm 2019, khen thưởng sơ kết, tổng kết các mô hình, chuyên đề lớn cấp Thành phố, khen thưởng cho các chuyên đề, mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp hoạt động có hiệu quả, những chuyên đề, mô hình mới, hay, sáng tạo được triển khai năm 2019.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t