Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2019 (16:30 12/07/2019)


HNP - Ngày 10/7, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3691/QĐ-BĐD về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2019.

Theo đó, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2019 từ chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sang chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo và chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho UBND các quận, huyện, thị xã, cụ thể:

Chỉ tiêu kế hoạch dư nợ chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: Giảm 19.591 triệu đồng so với chỉ tiêu kế hoạch đã thông báo; Chỉ tiêu kế hoạch dư nợ chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo: Tăng 2.160 triệu đồng so với chỉ tiêu kế hoạch đã thông báo; Chỉ tiêu kế hoạch dư nợ chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: Tăng 17.431 triệu đồng so với chỉ tiêu kế hoạch đã thông báo.

Giao Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội quản lý, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được phê duyệt phù hợp với khả năng và nhu cầu thực tế của từng địa phương. Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức, triển khai việc cho vay đúng quy định pháp luật và Thành phố.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật