Chuẩn bị sơ kết 5 năm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường (15:59 11/07/2019)


HNP - Ban Chỉ đạo 138/TP thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 03/KH-BCĐ, triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28, ngày 15/8/2014, của Bộ trưởng Bộ Công an về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”.

Theo kế hoạch, nội dung sơ kết: Tình hình liên quan đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07 và Kế hoạch 355 của BCĐ 138/TP thành phố; công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 07 và Kế hoạch 355 của BCĐ 138/TP thành phố; kết quả thực hiện Chỉ thị 07 và Kế hoạch 355 của BCĐ 138/TP thành phố; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện; phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong thời gian tới.

Phương pháp sơ kết, đối với thành phố: Ban Chỉ đạo 138 thành phố dự kiến tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 vào Quý III/2019. Đối với quận, huyện, thị xã và cơ sở: Ban Chỉ đạo 138 các quận, huyện, thị xã tiến hành sơ kết, tùy điều kiện tình hình thực tế, vận dụng hình thức sơ kết phù hợp (có thể lồng ghép tổ chức hội nghị với nội dung khác), đảm bảo đánh giá đúng thực trạng, rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó tham mưu, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả Chỉ thị và Kế hoạch trong thời gian tới.

Các sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của thành phố; các phòng, công an các quận, huyện, thị xã thuộc Công an thành phố; các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tiến hành sơ kết bằng văn bản. Các đơn vị hoàn thành việc sơ kết trước ngày 15/7/2019. Trên cơ sở sơ kết của các đơn vị, UBND thành phố giao Công an thành phố tổ chức kiểm tra, khảo sát đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, bệnh viện.

Trên cơ sở thành tích và đề nghị của các địa phương, đơn vị, Hội đồng Tư vấn thi đua khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thành phố sẽ xét, đề xuất các hình thức khen thưởng: Bằng khen của Bộ Công an; Bằng khen của UBND TP Hà Nội; Giấy khen của Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Đối tượng khen thưởng là những tập thể, cá nhân thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên, Ban Chỉ đạo 138 các cấp thuộc TP Hà Nội; các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và các cá nhân thuộc cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; các phòng, công an các quận, huyện, thị xã, các đội nghiệp vụ (thuộc các phòng, công an các quận, huyện, thị xã), công an các phường, xã, thị trấn và cán bộ chiến sĩ thuộc Công an TP Hà Nội.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật