Tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng (16:17 13/07/2019)


HNP - Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công trình có phép, miễn phép liên tục tăng và đã đạt ngưỡng trên 99%.

So với cùng kỳ năm 2018, vi phạm trật tự xây dựng đã tiếp tục giảm mạnh về cả số lượng (357 so với 606) và tỷ lệ (3,5% so với 6,5%), việc xử lý vi phạm đã được thực hiện kịp thời, theo đúng trình tự nên tỷ lệ số vi phạm tồn đọng đã tiếp tục giảm (22,68% so với 26,40%). Các vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng cũ trước đây đã và đang tiếp tục được xử lý. Các trường hợp "siêu mỏng, siêu méo" cũ vẫn đang tiếp tục được giải quyết, đồng thời, đã hạn chế phát sinh các trường hợp tương tự khi thực hiện các dự án mở đường.

Có được những kết quả trên là do Thanh tra Sở Xây dựng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã hướng dẫn chủ đầu tư, các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, việc xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật đã góp phần nâng cao vai trò công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và hạ tầng đô thị; bên cạnh đó, đã tham mưu, đề xuât biện pháp xử lý theo đúng chỉ đạo, kịp thời tới Thành ủy và UBND Thành phố. 

Ngoài ra, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung thực hiện, đa số các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh đã được tập trung giải quyết dứt điểm. Lực lượng thanh tra các cấp thường xuyên kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, góp phần quan trọng vào việc ổn định an ninh trên địa bàn Thành phố. Đặc biệt, việc thí điểm thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội đã góp phần giúp UBND cấp huyện, cấp xã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với các vi phạm trật tự xây dựng phát sinh trên địa bàn quản lý.

Bên cạnh những mặt đã đạt được, công tác quản lý trật tự xây dựng vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần sớm có giải pháp khắc phục trong thời gian tới như công tác quản lý hoạt động xây dựng tại khu vực ngoại thành, trên các loại đất không phải đất ở (đất công, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp..), việc xử lý dứt điểm đối với một số trường hợp vi phạm trật tự xây dựng phức tạp còn tồn đọng.

Để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, Sở Xây dựng yêu cầu Thanh tra Sở triển khai thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019 về lĩnh vực hoạt động xây dựng và nâng cao chất lượng kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, gắn hoạt động thanh tra với giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tăng cường kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong hoạt động xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, trong đó, tập trung vào các dự án phát triển nhà ở, các khu đô thị trên địa bàn Thành phố nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng từ khi mới phát sinh, không để phát sinh các vi phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả xử lý các trường hợp nhà đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng “siêu mỏng, siêu méo”, báo cáo UBND Thành phố để kịp thời chỉ đạo, giải quyết trong quá trình thực hiện.

Đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã quan tâm chỉ đạo hơn nữa các Đội Quản lý trật tự xây dựng, UBND các xã, phường, thị trấn và các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong công tác quản lý trật tự xây dựng tại cơ sở, theo đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về quản lý trật tự xây dựng; Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát trách nhiệm của Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, Trưởng phòng Tài nguyên môi trường, Trưởng phòng Quản lý đô thị, trách nhiệm của UBND và Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, đảm bảo tất cả các công trình xây dựng phải được kiểm tra, kiên quyết xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, không để công trình vi phạm xây dựng hoàn thiện đưa vào sử dụng mới xử lý, cưỡng chế;

Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tập trung xử lý dứt điểm các công trình vi phạm tồn đọng, các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp gây bức xúc dư luận trong thời gian qua, các trường hợp thửa đất, công trình thuộc diện “siêu mỏng, siêu méo” trên địa bàn quản lý.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật