Ban Dân tộc đẩy mạnh ứng dụng văn bản điện tử có chữ số chuyên dùng Chính phủ (22:35 25/06/2019)


HNP - Ngày 21/6, Ban Dân tộc ban hành Công văn số 153/BDT-VP về triển khai đẩy mạnh ứng dụng văn bản điện tử có chữ số chuyên dùng Chính phủ.

Theo đó, thực hiện Công văn số 4565/VP-HCTC, ngày 25/5/2019, của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh ứng dụng văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội báo cáo tình hình triển khai thực hiện đẩy mạnh ứng dụng văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, cụ thể: Ban Dân tộc thành phố Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan liên quan để chuyển đổi sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ thay thế chữ ký số chuyên dùng Thành phố đối với hoạt động gửi, nhận văn bản điện tử trong Thành phố. Chấm dứt sử dụng chữ ký số chuyên dùng Thành phố trong giao dịch hành chính điện tử của Thành phố theo quy định.

Kể từ 16h00, ngày 21/6/2019, thực hiện gửi văn bản điện tử (trừ văn bản mật) có chữ ký số chuyên dùng Chính phủ (không gửi văn bản giấy) trong giao dịch hành chính điện tử với các cơ quan, đơn vị trong Thành phố. Đối với các văn bản trình xin ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố bao gồm: Công văn, Tờ trình, Báo cáo, Kết luận... tiếp tục đồng thời gửi văn bản điện tử và văn bản giấy cho đến khi có văn bản hướng dẫn triển khai tiếp theo.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật