Hà Nội: Việc kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm khách quan, toàn diện, đầy đủ (13:52 25/06/2019)


HNP - Đây là một trong những nét mới trong công tác cải các thể chế hành chính của thành phố Hà Nội triển khai thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2019.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2019, ngoài việc rà soát, hệ thống hóa VBQPPL, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản QPPL trên địa bàn thành phố năm 2019. Thành phố đã ban hành 16 văn bản QPPL, trong đó, có 4 văn bản của HĐND thành phố và 12 văn bản của UBND thành phố ban hành. Các văn bản QPPL do thành phố ban hành tập trung vào quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu được từ: Bán nhà tái định cư trên địa bàn thành phố; thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố theo quy định của Luật phí và Lệ phí; quản lý trật tự xây dựng; chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố...

Việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn Hà Nội trong những tháng đầu năm 2019 cũng có đổi mới với nhiều mô hình thiết thực, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật của người dân. Cụ thể, tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh mới được Quốc hội thông qua như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tiếp cận thông tin, Luật An ninh mạng, Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia... Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo triển khai công tác PBGDPL, góp phần thực hiện chủ đề công tác năm 2019, gắn với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của thành phố.

Đáng chú ý, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Tư pháp, UBND thành phố đã ban hành kế, triển khai tổ chức sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn thành phố. Trong đó, tập trung đánh giá kết quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các nội dung của Hiến pháp; việc rà soát, ban hành văn bản QPPL của thành phố để tổ chức thi hành Hiến pháp và các văn bản QPPL của Trung ương; đánh giá việc các cơ quan nhà nước của thành phố thực hiện điều chỉnh về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định mới của Hiến pháp và việc triển khai các biện pháp bảo đảm thi hành Hiến pháp trong 5 năm vừa qua… Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn thành phố có hiệu quả trong thời gian tới.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật