Hà Nội: Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2019 tăng 4,6% (14:21 24/06/2019)


HNP - Sở Công Thương Hà Nội vừa thông tin về tình hình nhập khẩu của thành phố 6 tháng đầu năm 2019. Đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn thành phố đạt 15.700 triệu USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo thống kê của Sở Công Thương, kim ngạch nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2019 đạt 12.968 triệu USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2018. Trong 13 nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu, có 8 nhóm hàng tăng so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, máy móc thiết bị, phụ tùng đạt 2.494 triệu USD, chiếm tỷ trọng 19,2%, tăng 8,6% so với cùng kỳ; máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện đạt 1.164 triệu USD, chiếm tỷ trọng 9%, tăng 39,8%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 833 triệu USD, chiếm tỷ trọng 6,4%, tăng 67,4%; hàng điện gia dụng và linh kiện đạt 281 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2,2%, tăng 3,9%; vải đạt 392 triệu USD, chiếm tỷ trọng 3%, tăng 16,3%; kim loại khác đạt 356 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2,7%, tăng 18,7%; sản phẩm chất dẻo đạt 297 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2,3%, tăng 0,4%; ngô đạt 297 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2,3%, tăng 0,4%.

Có 5 nhóm hàng giảm so với cùng kỳ năm 2018, cụ thể: Sản phẩm hóa chất đạt 254 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2%, giảm 4,1%; chất dẻo đạt 493 triệu USD, chiếm tỷ trọng 3,8%, giảm 6,3%; thức ăn gia súc đạt 383 triệu USD, chiếm tỷ trọng 3%, giảm 2,4%; xăng dầu đạt 1.554 triệu USD, chiếm tỷ trọng 12%, giảm 30,7%; sắt thép đạt 638 triệu USD, chiếm tỷ trọng 4,9%, giảm 4%.

Lũy kế, ước 6 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn thành phố đạt 15.700 triệu USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, các thị trường nhập khẩu của thành phố Hà Nội, Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất với kim ngạch 3.365 triệu USD, chiếm tỷ trọng 26% và tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2018. Các thị trường nhập khẩu lớn khác của thành phố gồm: ASEAN ước đạt 3.203 triệu USD, chiếm tỷ trọng 24,7%, giảm 1,2% so vói cùng kỳ 2018; Nhật Bản ước đạt 1.170 triệu USD, chiếm tỷ trọng 9%, tăng 16,7%; Hàn Quốc ước đạt 978 triệu USD, chiếm 7,5%, giảm 1%; Hồng Kông ước đạt 618 triệu USD, chiếm 4,8%, bằng cùng kỳ 2018; Mỹ ước đạt 536 triệu USD, chiếm tỷ trọng 4,1%, tăng 33,9%.

Cũng theo Sở Công Thương, 5 tháng đầu năm 2019, tiếp tục xu hướng giảm nhập siêu của thành phố Hà Nội, bởi do mức tăng trưởng xuất khẩu vẫn cao hơn tăng trưởng nhập khẩu. Mức nhập siêu của thành phố Hà Nội 5 tháng đầu năm 2019 là 7.117 triệu USD, tương đương 121,6% kim ngạch xuất khẩu, giảm so với cùng kỳ năm 2018 là 128,4%. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 128 triệu USD, tương đương 5% kim ngạch nhập khẩu của thành phần kinh tế này.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật