Hoàn thành 111 nhiệm vụ trong phát triển nông nghiệp, nông thôn (14:36 24/06/2019)


HNP - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 1931/SNN-VP về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và kết quả thực hiện các nhiệm vụ UBND thành phố giao. Đáng chú ý, Sở đã hoàn 4 nhiệm vụ trọng tâm và 107 nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND thành phố tại các thông báo kết luận, cuộc họp.

Năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao triển khai thực hiện 18 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, 6 tháng đầu năm 2019, Sở được giao 8 nhiệm vụ, bằng nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Sở đã hoàn thành 4 nhiệm vụ, đang thực hiện 3 nhiệm vụ, dừng thực hiện 1 nhiệm vụ.

Các nhiệm vụ đã hoàn thành, gồm: Tham mưu UBND thành phố ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 22/1/2019 về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019; tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 18/1/2019 về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019; tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 11/01/2019 về phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019; tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai công tác này năm 2019.
 
Các nhiệm vụ đang được Sở NN&PTNT thực hiện, gồm: Dự thảo và trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch ứng dụng nông nghiệp 4.0 cho sản phẩm nông nghiệp có nguồn gốc thực vật trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2023; xây dựng đề xuất chủ trương đầu tư dự án thực phẩm nông nghiệp an toàn thành phố Hà Nội, vay vốn Ngân hàng Thế giới; tham mưu dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định phạm vi bảo vệ đối với công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
Có 1 nhiệm vụ đã được Sở NN&PTNT dừng thực hiện là rà soát, điều chỉnh quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố. 
 
Còn các nhiệm vụ được UBND thành phố giao Sở NN&PTNT hoàn thành trong tháng 7/2019 có 1 nhiệm vụ: Xây dựng nghị quyết về chỉnh sửa, bổ sung chính sách khuyến khích phát triển nghề và làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
Về tổng hợp kết quả thực hiện chỉ đạo của tập thể lãnh đạo UBND thành phố tại thông báo kết luận, cuộc họp đến 20/6/2019, Sở NN&PTNT được giao 130 nhiệm vụ, đã hoàn thành 107 nhiệm vụ, 23 nhiệm vụ đang triển khai, trong đó có 2 nhiệm vụ có hạn đang trong hạn, 21 không hạn. 

Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật