Đẩy nhanh tiến độ xây dựng 5 cụm công nghiệp ở Đông Anh, Gia Lâm và Phú Xuyên (13:23 18/06/2019)


HNP - Sở Công Thương Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 2782/TB-SCT, truyền đạt kết luận cuộc họp về công tác triển khai đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp: Thiết Bình (huyện Đông Anh), Đình Xuyên (huyện Gia Lâm), Phú Túc, Đại Thắng, Phú Yên (huyện Phú Xuyên).

Theo Sở Công Thương, tình hình triển khai các cụm công nghiệp trên quá chậm; các cụm chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc chưa được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết đã có dẫn đến các bước tiếp theo chưa thực hiện được. Có cụm hiện nay còn chưa được cắm mốc giới ngoài thực địa như: Cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng, Cụm công nghiệp làng nghề Phú Yên (huyện Phú Xuyên). Duy nhất có Cụm công nghiệp Đình Xuyên (huyện Gia Lâm) là đã cơ bản làm xong việc giải phóng mặt bằng đối với các phần mộ nằm trong phạm vi dự án.

Từ thực trạng trên, liên ngành thành phố thống nhất đề nghị: UBND các huyện Đông Anh, Gia Lâm, Phú Xuyên tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án. Yêu cầu chủ đầu tư các cụm công nghiệp thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao theo quy định, chủ động triển khai thực hiện.

Các cụm công nghiệp chưa có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (hoặc xin điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500) cần khẩn trương hoàn thành thủ tục làm căn cứ triển khai các bước tiếp theo. Trách nhiệm phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được quy định thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Trường hợp về chuvên môn của phòng thuộc UBND huyện còn chưa rõ, cần xin ý kiến sở chuyên ngành thì UBND huyện có văn bản xin ý kiến. Trong văn bản xin ý kiến nói rõ nội dung phần quy hoạch chuvên ngành định làm; thời hạn trả lời (quá thời hạn, nếu sở chuyên ngành không có ý kiến coi như đã đồng ý, thống nhất).

Chủ đầu tư các cụm công nghiệp cần tiến hành song song các thủ tục như lập dự án đần tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường... để kịp thời trình ngay khi có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Cụm công nghiệp là công trình đặc thù thuộc lĩnh vực công nghiệp, để thuận lợi cho việc triển khai phê duyệt dự án, Sở Công Thương là đầu mối chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở.

Đối với Cụm công nghiệp Đại Thắng đã có quy hoạch sử dụng đất, tuy nhiên khi đo đạc bản đồ vẫn thể hiện đất lúa, Sở Công Thương đề nghị UBND huyện Phú Xuyên và chủ đầu tư Cụm công nghiệp Đại Thắng khẩn trương cập nhật để triển khai…


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật