Tổ chức tiếp nhận 37 vụ với 285 cá thể động vật hoang dã (13:20 18/06/2019)


HNP - Đó là kết quả trong công tác cứu hộ, bảo tồn, nhân nuôi sinh sản, tổ chức nghiên cứu khoa học… của Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội 6 tháng đầu năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm tổ chức tiếp nhận 37 vụ với 285 cá thể động vật hoang dã. Trong đó: Số động vật hoang dã còn sống là 282 cá thể; số động vật hoang dã đã chết là 3 cá thể. So với cùng kỳ năm 2018, công tác tiếp nhận 6 tháng đầu năm 2019 của Trung tâm tăng 82%, tương đương tăng 128 cá thể.

Liên quan đến công tác phòng bệnh, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội đã tổ chức phòng bệnh định kỳ theo kế hoạch 11 đợt cho 1.145 lượt các cá thể động vật hoang dã. So với cùng kỳ năm 2018, công tác phòng bệnh tăng 57%, tương đương tăng 728 lượt các cá thể động vật hoang dã. Trung tâm đã tổ chức điều trị 42 đợt cho 210 lượt các cá thể (Hổ, gấu ngựa, mèo rừng...) bị mắc các bệnh viêm đường tiêu hóa, viêm đường hô hấp, tổn thương da... So với cùng kỳ năm 2018, công tác điều trị bệnh cho động vật hoang dã 6 tháng đầu năm 2019 tăng 61%, tương đương tăng 80 lượt các cá thể động vật hoang dã.

Đáng chú ý, Trung tâm đã tổ chức tái thả 3 đợt động vật hoang dã về môi trường tự nhiên sau cứu hộ tại Vườn quốc gia Bái Tử Long (tỉnh Quảng Ninh), Vườn quốc gia Pù Mát (tỉnh Nghệ An) và Vườn quốc gia Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai) với tổng số 103 cá thể và 1,2kg rắn. So với cùng kỳ năm 2018, công tác tái thả động vật hoang dã sau cứu hộ về môi trường tự nhiên trong 6 tháng đầu năm 2019 tăng 61%, tương đương tăng 39 cá thể động vật hoang dã.

Ngoài ra, Trung tâm Động vật hoang dã Hà Nội chuyển giao động vật hoang dã còn sống 1 đợt với 33 cá thể các loại cho Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình); chuyển giao động vật hoang dã bị chết trong quá trình tiếp nhận, cứu hộ 1 đợt với 55 cá thể cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Về công tác nhân nuôi sinh sản, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội đã tổ chức nhập đàn sinh sản tại Trung tâm 1 đợt với 7 cá thể chim Công. Hiện nay, số động vật hoang dã Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội đang cứu hộ, bảo tồn tại Trung tâm là 404 cá thể và 9,5kg rắn các loại. So với cùng kỳ năm 2018, số động vật hoang dã đang cứu hộ bảo tồn tại Trung tâm tăng 58%, tương đương tăng 161 cá thể và 3,5kg rắn các loại.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật