Ứng dụng văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong lĩnh vực Công Thương (15:35 15/06/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 2845/SCT-VP, ban hành ngày 12/6, Sở Công Thương Hà Nội triển khai thực hiện ứng dụng văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Công văn nêu rõ, thực hiện Văn bản số 4565/VP-HCTC, ngày 22/5/2019, của Văn phòng UBND thành phố về việc đẩy mạnh ứng dụng văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, Sở Công Thương thông tin về tình hình triển khai thực hiện ứng dụng văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. Cụ thể: Kể từ ngày 15/6/2019, Sở Công Thương đã chấm dứt sử dụng chữ ký số chuyên dùng của thành phố trong giao dịch hành chính điện tử của Sở.

Sở Công Thương tổ chức thực hiện gửi văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng Chính phủ từ ngày 15/6/2019 trong giao dịch hành chính điện tử với các cơ quan, đơn vị trong thành phố. Thực hiện ký số tất cả các văn bản điện tử gửi đi (trừ văn bản mật) và không gửi văn bản giấy tới các cơ quan, đơn vị trong thành phố (trừ các văn bản trình xin ý kiến chỉ đạo UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố gồm: Công văn, tờ trình, báo cáo, kết luận... tiếp tục gửi văn bản điện tử và văn bản giấy cho đến khi có văn bản hướng dẫn triển khai tiếp theo.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật