Liên đoàn Lao động thành phố hưởng ứng “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019 (11:06 11/06/2019)


HNP - Ngày 10/6, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội có văn bản số 320/LĐLĐ về tổ chức, tham gia “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, thành tựu của đất nước; vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tố quốc; truyền thống anh hùng của Công an Việt Nam 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Qua đó nâng cao lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm và năng lực của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ An ninh Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Thành ủy, UBND Thành phố và Công an Thành phố về phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tuyên truyền vận động CNVCLĐ Thủ đô tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào CNVCLĐ Thủ đô tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Triển khai thực hiện tốt Hướng dẫn số 1036-HD/CATP-LĐLĐ, ngày 11/7/2012, về xây dựng mô hình Tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân trên địa bàn Thành phố, xây dựng nhân rộng mô hình “Tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân đảm bảo an ninh, an toàn” tại các khu nhà trọ công nhân, nơi tập trung đông CNLĐ, tại các khu CN&CX.

Tập trung tuyên truyền trước, trong và sau dịp tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tập trung cao điểm trong dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 74 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 02/9; 74 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2019) và 14 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (13/8/2005 - 19/8/2019). Đa dạng các hình thức, phương pháp, phương tiện tuyên truyền; phát huy vai trò của người có uy tín, điển hình tiên tiến trong cộng đồng để nâng cao hiệu quả tuyên truyền như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin về phong trào bảo vệ ANTQ; tổ chức thi tìm hiểu; tổ chức phát tờ rơi, tờ gấp; tuyên truyền bằng hệ thống thông tin cổ động trực quan, pano, khẩu hiệu, áp phích; tuyên truyền thông qua các hình thức nghệ thuật biểu diễn về đề tài an ninh, trật tự; cổ vũ, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhân dịp tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”; tổ chức các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa,...


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật