Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội quán triệt kỷ cương hành chính cho CB, CC, VC, người lao động (21:39 10/06/2019)


HNP - Ngay sau Hội nghị quán triệt kỷ cương hành chính và phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” do UBND thành phố, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội tổ chức, sáng 10/6, đồng chí Nguyễn Ngọc Kỳ, Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội đã trực tiếp quán triệt tới toàn thể CB, CC, VC, người lao động của Sở Thông tin và Truyền thông một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.


Tại hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Ngọc Kỳ đã thông tin khái quát một số kết quả đạt được sau hơn 02 năm triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, Quy tắc ứng xử nơi công cộng, cán bộ, công chức Thủ đô; đồng thời, đồng chí cũng lưu ý một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, trong đó, nhấn mạnh một số nội dung: Toàn thể lãnh đạo, CB, CC, VC, người lao động trong cơ quan phải thực hiện nghiêm nội quy, quy định của cơ quan như: Giờ giấc làm việc; sử dụng hiệu quả điện nước, cơ sở vật chất của cơ quan; thực hiện đeo thẻ khi làm việc,…
 
Đồng chí giao Văn phòng Sở ngay sau Hội nghị tham mưu xây dựng kế hoạch của Sở, trong đó, giao nhiệm vụ cụ thể tới từng cán bộ công chứ, viên chức, người lao động và thực hiện đánh giá, chấm điểm. Đối với các phòng, đơn vị phải triển khai thực hiện với những việc làm thiết thực, cụ thể, tạo sự chuyển biến, đổi mới toàn diện trong thực hiện văn hóa công sở và thực thi nhiệm vụ đối với CB, CC, VC, người lao động trong cơ quan. 
 
Tiếp tục đề cao vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, bộ phận đối với kết quả, hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Thường xuyên tổ chức lấy ý kiến khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân đến làm việc, giao dịch với cơ quan.
 
Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức; động viên, khuyến khích kịp thời nhằm tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tận tâm cống hiến, thực thi nhiệm vụ, công vụ có chất lượng, hiệu quả. 
 
Đồng chí Giám đốc Sở TT&TT cũng giao Thanh tra Sở phối hợp với Văn phòng Sở tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất về trách nhiệm thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc giao tiếp ứng xử nơi công sở, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm.

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t