Chú trọng phát triển văn hóa, con người trong các cấp Hội phụ nữ Thủ đô (11:10 11/06/2019)


HNP - Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vũng đất nước”, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tập trung xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo, lồng ghép với các phong trào thi đua và các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội gắn với việc thực hiện các chương trình công tác lớn của Thành phố, qua đó, đã tạo được những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô.

Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện

05 năm qua, Hội LHPN Hà Nội tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hàng năm, số hội viên đăng kí thực hiện phong trào đạt từ 91% đến 95%, trong đó, có 85% đến 89% hội viên đạt chuẩn mực phụ nữ Thủ đô “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”.

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ nâng cao sức khỏe, thể chất, tinh thần được quan tâm triển khai thông qua các hình thức sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng. Thực hiện tốt chỉ tiêu mỗi cơ sở Hội duy trì ít nhất một hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao, thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ kính yêu sôi nổi từ các chi hội. Nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả thu hút đông đảo chị em tham gia như CLB phụ nữ, CLB dưỡng sinh, CLB văn hóa văn nghệ, CLB thơ, CLB bóng đá nữ của các xã huyện Quốc Oai, CLB cồng chiêng (Ba Vì, Thạch Thất), CLB ca trù (Đông Anh),...

Nhằm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, các cấp Hội đã triển khai sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với 8 tiêu chí. Duy trì hoạt động các mô hình CLB “Gia đình văn minh hạnh phúc”, “Nuôi con bằng sữa mẹ”, “Làm bạn cùng con”, đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” góp phần nâng cao chất lưọng dân số, phát triển nguồn nhân lực Thủ đô. Mỗi cơ sở hội hàng năm giúp thêm 10 gia đình hội viên đạt “5 không, 3 sạch”. Từ 2015 đến nay, các cấp Hội đã tín chấp nguồn vốn trên 5.000 tỷ đồng giúp hội viên vay phát triển kinh tế, giúp 6.123 hộ hội viên thoát nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo, phát triển kinh tế, góp phần giảm hộ nghèo, tăng thu nhập hộ gia đình.

Nhiều hoạt động, mô hình thiết thực đã được triển khai như vận động phụ nữ dồn ô đổi thửa, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường, trồng thêm cây xanh, cải thiện cảnh quan và môi trường sống với các mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản xanh sạch đẹp, nở hoa; mô hình sống xanh, biến điểm rác tồn đọng thành vườn hoa, điểm hoa phụ nữ tự quản; mô hình "Phụ nữ chung tay xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường”, "Chi hội phụ nữ chuyển đổi hành vi thực hiện an toàn thực phẩm”, tuyên truyền chuỗi thực phẩm an toàn,...

Thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU của Thành ủy Hà Nội, các cấp Hội đã tuyên truyền cán bộ, hội viên phụ nữ gương mẫu thực hiện cưới, tang văn minh, đồng thời, chỉ đạo nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình “Chi hội phụ nữ văn minh” trong việc cưới, việc tang tại các cơ sở Hội trên địa bàn Thành phố. Mô hình được các cấp Hội triển khai sâu rộng, đồng bộ, với nội dung, tiêu chí, giải pháp, biện pháp cụ thể. Tính đến 31/12/2018, toàn thành phố có 3.133/5.775 chi hội đăng ký “Chi hội phụ nữ văn minh” (54%), trong 05 năm đã tuyên truyền, vận động trên 100.000 đám cưới, đám tang văn minh của gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ.

Xây dựng văn hóa trong chính trị

Trong những năm qua, Hội LHPN Hà Nội luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đủ năng lực và phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ công tác Hội tại địa bàn Thủ đô; có kỹ năng vận động quần chúng, kỹ năng nắm bắt và xử lý các tình huống phát sinh, sâu sát cơ sở, có phương pháp làm việc khoa học và tư duy đổi mới. Tiếp tục nghiên cứu thực hiện chủ trương trẻ hóa cán bộ ở những nơi có điều kiện.

Cơ quan chuyên trách Thành hội, Hội phụ nữ các quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, văn minh công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan và người lao động; duy trì việc đánh giá cán bộ, công chức theo các tiêu chí cụ thể, gắn với chất lượng, hiệu quả công việc, hàng tháng, hàng quý nghiêm túc tổ chức đánh giá, biểu dương, khích lệ những cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt, đồng thời chấn chỉnh các hiện tượng thiếu nghiêm túc.

Cùng với đó, Hội LHPN TP cũng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của Thủ đô. Tuyên truyền, hướng dẫn phụ nữ tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, đồng thời, có ý thức bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, hạn chế, khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực, mặt trái của toàn cầu hóa về văn hóa.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Hội LHPN thành phố sẽ tập trung khắc phục những hạn chế còn tồn tại như đời sống, việc làm một bộ phận phụ nữ còn gặp khó khăn; Một số chị em chưa tích cực tham gia các hoạt động Hội, ít tiếp cận thông tin, còn chạy theo lối sống thực dụng, nói năng giao tiếp còn thiếu văn hóa; Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội ở một số quận, huyện và cơ sở Hội thiếu nhạy bén, kịp thời; Còn một bộ phận phụ nữ dễ bị xúi giục, kích động tham gia các hoạt động tập trung đông người, khiếu kiện gây mất trật tự xã hội; Năng lực của một bộ phận cán bộ Hội, báo cáo viên, tuyên truyền viên còn chưa đáp ứng yêu cầu công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới,... qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả công tác hội phụ nữ, góp phần phát triển ổn định kinh tế - xã hội của Thủ đô.


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật