Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị (16:48 08/06/2019)


HNP - Ngày 7/6, Liên đoàn Lao động thành phố ban hành Văn bản số 315/LĐLĐ về quán triệt và tổ chức triển khai Chỉ thị 08/CT-UBND của UBND Thành phố.

Theo đó, để thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày 16/5/2019, của UBND thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố và Quy tắc ứng xử của CB,CC,VC, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố; Nhằm tạo sự chuyển biến thật sự rõ nét về xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gắn với việc thực hiện 02 Quy tắc ứng xử, Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị các LĐLĐ quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ Thành phố xây dựng đội ngũ CNVCLĐ thanh lịch, văn minh trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Xây dựng văn hóa người Hà Nội “Nói lời hay, làm việc tốt, ứng xử đẹp”. Giáo dục lịch sử, truyền thống, văn hóa, nếp sống và bồi dưỡng phẩm chất cho đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô.

Đồng thời, các cấp công đoàn tiếp tục thực hiện tốt 02 Quy tắc ứng xử nhằm tạo sự chuyển biến thực sự trong văn hóa giao thông, văn hóa công sở, văn hóa thương mại và ứng xử nơi công cộng; xây dựng các mô hình văn hóa thanh lịch, văn minh đặc biệt là mô hình văn hóa ứng xử tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết các TTHC, văn hóa giao tiếp thân thiện của người dân với khách du lịch và văn hóa trong cộng đồng các khu chung cư,... Phấn đấu mỗi CNVCLĐ Thủ đô đều là những công dân văn minh, thanh lịch; mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều đảm bảo vệ sinh môi trường.

LĐLĐ quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền tới CNVCLĐ Thủ đô kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, các hoạt động vi phạm pháp luật trong lĩnh vực dịch vụ văn hóa, các hành vi phi văn hóa. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị và 02 Quy tắc ứng xử; lên án, phê phán các hành vi, trường hợp thiếu văn hóa, không phù hợp với truyền thống thanh lịch của người Hà Nội.

Thực hiện tốt 02 Quy tắc ứng xử gắn với Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng., đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ”, phong trào “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, phong trào “Người tốt - Việc tốt” và phong trào của các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 26/5/2016 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 25/2/2019, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2014, Chỉ thị số 04/2003/CT-UBND ngày 17/01/2003 của UBND Thành phố và các văn bản chỉ đạo khác của Thành phố về công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài, là trách nhiệm của mỗi đoàn viên, CNVCLĐ để Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, “Sáng - xanh - sạch - đẹp”.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t