100% cán bộ ngành Nông nghiệp Hà Nội thực hiện tốt 2 bộ Quy tắc ứng xử (09:52 07/06/2019)


HNP - Đây là yêu cầu đối với toàn thể cán bộ ngành Nông nghiệp Hà Nội được thể hiện rõ trong Công văn số 1759/SNN-VP của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ban hành ngày 6/6, về đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố.

Theo đó, ngành Nông nghiệp Hà Nội sẽ tiếp tục tuyên truyền công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và xây dựng văn hóa người Hà Nội “nói lời hay, làm việc tốt, ứng xử đẹp”. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt 2 Quy tắc ứng xử nhằm tạo sự chuyển biến thực sự trong văn hóa công sở và ứng xử nơi công cộng; xây dựng các mô hình văn hóa thanh lịch, văn minh đặc biệt là mô hình văn hóa ứng xử tại bộ phận một cửa của đơn vị, văn hóa giao tiếp thân thiện; phấn đấu mỗi công chức, viên chức và người lao động ngành Nông nghiệp Hà Nội đều là những công dân văn minh thanh lịch.

Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp Hà Nội biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị và 2 Quy tắc ứng xử; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đồng thời ngăn chặn, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm... lên án, phê phán các hành vi, trường hợp thiếu văn hóa, không phù hợp với truyền thống thanh lịch của người Hà Nội.

Ngành Nông nghiệp Hà Nội quán triệt tới tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt 2 Quy tắc ứng xử gắn với Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào “Người tốt - Việc tốt”. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 26/5/2016 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và  văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô và các chỉ thị, văn bản của thành phố về công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, là trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức và người lao động, mỗi đơn vị để Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại…


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t