Bảo đảm 100% các hộ kinh doanh tại chợ đầu mối ký cam kết an toàn thực phẩm (09:42 07/06/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 1741/SNN-QLCL, ban hành ngày 5/6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các quận, huyện, thị xã, Trung tâm Kinh doanh chợ đầu mối phía Nam, Chi nhánh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) tại chợ đầu mối trên địa bàn thành phố.

Theo đó, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các quy định, điều kiện về đảm bảo ATTP cơ sở kinh doanh tại chợ đầu mối theo quy định. Đồng thời, tăng cường quản lý truy xuất nguồn gốc ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại chợ đầu mối đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc bằng lưu trữ thông tin, hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ theo nguyên tắc truy xuất 1 bước trước và 1 bước sau; phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, chủ động triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 02/KH-UBND, ngày 3/1/2018, của UBND thành phố về duy trì, phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc thông tin điện tử sử dụng mã QR cho các sản phẩm nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020, phấn đấu đến cuối năm 2019 tăng tỷ lệ truy xuất nguồn gốc tại chợ đầu mối đạt 20%.

Bên cạnh đó, các quận, huyện, thị xã có chợ đầu mối: Tổ chức kiểm tra, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, ký cam kết đảm bảo ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh tại chợ đầu mối theo phân cấp thuộc thẩm quyền quản lý. Phối hợp với các sở, ngành phổ biến, hướng dẫn điều kiện đảm bảo ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh tại chợ đầu mối trên địa bàn. Phấn đấu 100% các hộ kinh doanh tại chợ đầu mối có giấy xác nhận, chứng nhận, ký cam kết đảm bảo ATTP theo quy định. Tăng cường thanh, kiểm tra, phối hợp liên ngành kiểm tra điều kiện đảm bảo ATTP tại chợ đầu mối trên địa bàn…

Ban quản lý chợ đầu mối dứt khoát phải tuân thủ, nâng cấp các quy định về điều kiện về đảm bảo ATTP đối với chợ đầu mối, chợ đấu giá nông sản. Cùng với đó, chủ động tăng cường quản lý truy xuất nguồn gốc ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại chợ đầu mối đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc bằng lưu trữ thông tin, hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai có hiệu quả kế hoạch số 02/KH-UBND, ngày 3/1/2018, của UBND thành phố.

Ban quản lý chợ đầu mối phải phối hợp với các cơ quan quản lý ATTP liên quan lấy mẫu, giám sát các chỉ tiêu ATTP đối với sản phẩm được kinh doanh tại chợ; tổ chức thanh tra, kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về ATTP tại chợ theo đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên rà soát, theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ các cơ sở kinh doanh thực phẩm tại chợ thực hiện việc xác nhận kiến thức về ATTP, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, ký cam kết bảo đảm ATTP. Phấn đấu 100% các hộ kinh doanh tại chợ đầu mối có giấy xác nhận, chứng nhận, ký cam kết đảm bảo ATTP theo quy định.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t