Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại quận Hoàng Mai (11:29 07/06/2019)


HNP - Sáng 6/6, Đoàn kiểm tra giáo dục Quốc phòng - An  ninh thành phố Hà Nội đã kiểm tra công tác giáo dục Quốc phòng - An ninh tại quận Hoàng Mai.


Theo báo cáo của quận Hoàng Mai, năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019, Hội đồng giáo dục QP-AN quận đã quán triệt, phát huy tốt vai trò tham mưu với Quận ủy, HĐND. UBND quận lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục QP-AN trong toàn quận. Các ban, ngành, đoàn thể quận và 14 phường đã phối hợp chỉ đạo thực hiện thống nhất đạt chất lượng, hiệu quả. Đến nay, toàn quận đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 14.297/19.627 đối tượng 2, 3, 4; chức sắc, chức việc tôn giáo và cá nhân tiêu biểu tại cộng đồng dân cư. Năm học 2018-2019, giáo dục kiến thức QP-AN được 6.791 học sinh, 4.599 sinh viên. Công tác giáo dục quốc phòng an ninh toàn dân được quan tâm, từng bước nâng cao nhận thức cho người dân tích cực tham gia vào công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc.

Sau khi kiểm tra hệ thống văn bản và trao đổi làm rõ những vấn đề liên quan, Đoàn đã tiến hành kiểm nhận thức về công tác giáo dục QP-AN đối với một số cán bộ trong Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh của quận Hoàng Mai và các phường.                                         
 


Hữu Thu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t